BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska-Suwalska Katarzyna, Suwalski Piotr, Wolny Maciej (Politechnika Śląska)
Title
Wielokryterialna ocena zastosowania pasmowych kompresorów dynamiki do usuwania defektów nagrań
Multicriteria Evaluation of the Use of Multiband Dynamic Compressors in Audio Recording Defects Elimination
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 451-461, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza wielokryterialna, Przemysł fonograficzny
Multi-dimensional comparative analysis, Multicriteria analysis, Recording industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wielokryterialną ocenę czterech kompresorów dynamiki zastosowanych do usuwania defektów nagrań. Przyjęto pięć kryteriów oceny kompresorów. Ocenę kompresorów przeprowadzili eksperci (producenci nagrań i reżyserzy dźwięku). Po ocenie zgodności opinii ekspertów zbudowano ranking użyteczności kompresorów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a multicriteria evaluation of four dynamic compressors used to audio recording's defects elimination. Five evaluation criteria has been chosen. The evaluation has been made by experts (music producers and sound engineers) in Likert scale from 0 to 5. After evaluation ofconformity of experts', a ranking of usability of compressor has been made. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Stabryła A. (red.): Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010, s. 75-82.
  2. Suwalski P.: Pasmowa kompresja dynamiki sygnału audio, praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. J. Borkowskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2016.
  3. Zolzer U.: DAFX: Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, West Sussex 2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu