BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena efektywności zakładów pracy chronionej z zastosowaniem modeli DEA
Reaserch Efficiency in Supported-Employment with Utilization of Models DEA
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 479-489, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zakład pracy chronionej, Efektywność kosztowa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Supported employment enterprise, Cost effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakłady pracy chronionej odgrywają ważną rolę w gospodarce przez aktywowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Aby przedsiębiorstwo mogło uzyskać status zakładu pracy chronionej, musi spełnić wiele wymogów. Otrzymanie statusu zakładu pracy chronionej wiąże się ze spełnieniem licznych wymagań, ale uprawnia także do korzystania z wielu instrumentów finansowego wsparcia, którego głównym celem jest obniżenie ryzyka funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań była analiza efektywności kosztowej i dochodowej z zastosowaniem modeli DEA. (abstrakt oryginalny)

The obtainment of supported-employment enterprise status is connected with fulfilling a wide range of conditions, but it also enables to make the use of many financial supporting instruments aiming at the decrease of such activity risk. Obtaining of the status of the bet of protected work is involving with fulfilling a number of requirements, but is entitling too to use how many tools of financial support, of whom decrease in the risk is the chief objective of functioning of this type of companies. The analysis of efficiency was the purpose of research carried out with the usage of DEA models. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banker R.D., Thrall R.M.: Estimation of returns to scale using Data Envelopment Analysis. "European Journal of Operational Research", No. 62, 1992.
 2. Bednarz J., Gostomski E.: Finansowanie działalności gospodarczej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 3. Gospodarowicz M.: Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia NBP, Warszawa 2000.
 4. Kościelniak H.: Monitoring finansowy przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym. "Organizacja i Zarządzanie", nr 3(11), 2010.
 5. Lang G., Welzel P.: Efficiency and technical progres in banking Empirical results for a panel of German cooperative banks. "Banking & Finance", 1996.
 6. Lang G., Welzel P.: Technology and cost efficiency in banking: A thick frontier analysis of German banking industry. Institute of Economics, University of Augsburg, Augsburg 2005.
 7. Misztal M.: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie i wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi. Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przemyśl 2007.
 8. Nieszporska S.: DEA jako metoda pomiaru efektywności technicznej, [w:] Problemy povysenija effektivnosti dejatel'nosti predprijatij, Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencji, Brest 2005.
 9. Nitkiewicz T.: Incorporating Spatial Planning Aspects Into a Dea-Based Methodology for Sustainability Evaluation of Energy Systems. "Alfa Spectra Stu", Vol. 11, Nr. 2, 2007.
 10. Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. WSB, Poznań 2008.
 11. Schefczyk M.: Data Envelopment Analysis. DBW 2006.
 12. Schmid F.A.: Messung technischer Effizienz durch DEA - Ein Kommentar zu Sheldon. Ifo Studien 2005.
 13. Sheldon G.: Nichtparametrische Messung des technischen Fortschritts im Schweizer Bankgewerbe. "Schweizerische Zeitung für Volkswirtschaft und Statistik", Nr 130, 1994.
 14. Sikora D., Kulczycki A.: Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej. CEDWU 2009.
 15. Tavares G.: A Bibliography of DEA (1978-2001). Rutcor Reasorch Report 2002.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 roku, nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami).
 17. Welzel P., Lang G.: Strukturschwache oder X-Ineffizienz? Cost-Frontier-Analyse der bayerischen Genossenschaftsbanken. "Kredit und Kapital", 27/3, 1995.
 18. Welzel P.: Kosten - und Größeneffizienz im Bankgewerbe - Data Envelopment Analysis der bayerischen Genossenschaftsbanken, [in:] Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften. Göttingen 1996.
 19. Wielgórka D.: Analiza finansowa działalności banku w okresie globalizacji. Wyd. "Nauka i Oświata", Ukraina, Dniepropietrowsk 2008.
 20. Wielgórka D.: System pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, (red.): Wielgórka D., Łukomska-Szarek J., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu