BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyskwarski Marcin (Politechnika Śląska)
Title
Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej
Data Visualization in Economic Organization
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 505-517, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wizualizacja danych, Organizacje gospodarcze, Informacja
Data visualisation, Economic organizations, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji oraz wizualizacji danych w organizacji gospodarczej. W punkcie drugim przedstawiono znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji, a także podstawowe informacje na temat Business Intelligence oraz Big Data. Punkt trzeci poświęcono zagadnieniu wizualizacji danych. Przedstawiono istotę wizualizacji, jej rolę w procesie prezentacji danych, a także wybrane sposoby wizualizacji danych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article contains the focus on meaning of pieces of information in economic organization. The second part contains the approach of decision making in order to importance of pieces of information. It also contains the pieces of information about Business Intelligence and Big Data. Third part is based on data visualization, which contains essence of virtualization, its role in presentation of data and chosen ways of virtualization of data in organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Czekaj J. (red.): Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Difin, Warszawa 2010.
 2. Dev D., Patgiri R.: A Survey of Different Technologies and Recent Challenges of Big Data, [in:] Proceedings of 3rd International Conference on Advanced Computing, Networking and Informatics. recl. A. Nagar. D.R Mohapatra. N. Chaki, ICACNI. Vol. 2, Springer, New Delhi, 2015.
 3. Dudycz H.: Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 4. Dudycz H.: Wizualizacja informacji, tyle, ile potrzeba. Decyzje. Strategiczne zarządzanie informacjami. Dodatek specjalny "Computerworld", marzec 2008.
 5. Fan W., Bifet A.: Mining big data: current status, and forecast to the future. "ACM SIGKDD Explorations Newsletter, SIGKDD Explorations. ACM, Vol. 14, issue 2, New York, USA 2012.
 6. Franik T.: Znaczenie wizualizacji w zarządzaniu procesem wydobywczym w kopalni. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Konferencja KZZ, Zakopane 2009.
 7. Hampton D.R.: Management. McGraw-Hill, New York 1986.
 8. Katal A., Wazid M., Ciouclar R.H.: Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Practices. 2013 Sixth International Conference 011 Contemporary Computing (IC3), IEEE, Noicla, 2013.
 9. Kisielnicki J. : MIS systemy informatyczne zarządzania. Placet, Warszawa 2008.
 10. Marr B.: BigData: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics to Make Better Decisions and Improve Performance, Willey, 2015.
 11. Mayer-Schönberger V., Cukier K.: Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, An Eamon Dolan Book. Houghtin Mifflin Harcourt, Boston, New York 2013.
 12. Miller G.: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. The Psychological Review, Vol. 63, 1956.
 13. Olszak C.M. (red.), Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007.
 14. Orzechowski J.: Magiczna liczba jeden, czyli co jeszcze zmieści się w pamięci roboczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 15. Paradowski M.B.: Wizualizacja danych - dużo więcej, niż prezentacja, [w:] Klauza M., (red.): Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu. Portal WiE, Lublin 2011.
 16. Sagiroglu S., Sinanc D.: Big Data: A Review, [w:] Proceedings of the International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), IEEE, San Diego 2013.
 17. Stodder D.: TDWI best practices report. Data visualization and discovery for better business decisions, TDWI, Renton 2013.
 18. Turban E.: Aronson J.E., Liang T., Sharda R.: Decision Support and Business Intelligence Systems. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2007.
 19. Unold J.: Skuteczny system zarządzania - model i warunki. Przegląd Organizacji, nr 8, 1995.
 20. Wieczorkowski J.: Wykorzystanie koncepcji big data w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 2014.
 21. Wrycza S. (red.): Informatyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu