BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machelski Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Bezwarunkowy dochód podstawowy - refleksja prakseologiczna
Praxeological View of Universal Basic Income
Source
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 93-106, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Polityka społeczna w Polsce
Keyword
Pomoc społeczna, Sprawiedliwość społeczna, Prakseologia, Bezwarunkowy dochód podstawowy
Social assistance, Social justice, Praxeology, Basic income
Note
summ.
Abstract
Istotnym i celowym założeniem analizy ma być jej uniwersalność, tj. brak bezpośredniego związku z konkretnymi uwarunkowaniami społeczno- gospodarczymi czy danym modelem pomocy społecznej. To z kolei łączy się z jej zdecydowanie bardziej apriorycznym niż empirycznym charakterem. Przyjęty przedmiot rozważań (analiza bezwarunkowego dochodu podstawowego w kontekście makrospołecznym) wymaga zaś bardziej sięgnięcia po narzędzia prakseologiczne. Innymi słowy, wymaga ekonomicznego punktu widzenia, który uwzględnia przede wszystkim kwestię racjonalności i celowości zachowania ludzi w reakcji na bodźce zewnętrzne, w tym na system regulacyjny wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.(fragment tekstu)

The paper looks at the concept of universal (unconditional) basic income. The poverty is one of those elements of social life that seems to be constant; various historical circumstances impacted its level, but it is hard to imagine a world without the poor. The evident shortcomings of current social services throughout the world led many academics to a favourable view of universal basic income system in which all citizens regularly receive a certain sum of money in addition to the income received from elsewhere. The author argues that since universal basic income is being considered as a replacement to the current means-tested welfare system the idea itself seems interesting.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Górka K., Łuszczyk M., Thier A., Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej, "Barometr Regionalny" 2016, t. 14, nr 4.
  2. Hayek F.A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Hayek F.A., The Road to Serfdom, The Institute of Economic Affairs, London 2005.
  4. Hryniewicka A., Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.
  5. Kokoszkiewicz A., Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawe, Wydawnictwo Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Lublin 2015.
  6. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
  7. Sieroń A., Money for nothing, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy, 4 sierpnia 2006 r., Instytut Misesa, www.mises.pl.
  8. Szarfenberg R., Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja, 5 kwietnia 2008 r., Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, www.ips.uw.edu.pl/rszarf.
  9. Szlinder M., Bezwarunkowy dochód podstawowy - postulat godny rozważenia, "Praktyka Teoretyczna" 2014, nr 2(12), http://www.praktykateoretyczna.pl/ PT_nr12_2014_Dochod_podstawowy/00.Wstep.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu