BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylski Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka społeczna a wybrane problemy młodej dorosłości
Social Policy Versus Selected Issues of Young Adulthood
Source
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 129-145, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Polityka społeczna w Polsce
Keyword
Młodzież, Polityka społeczna, Rynek pracy, Warunki życia ludności
Youth, Social policy, Labour market, People's living conditions
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę specyficznej kategorii społecznej, która także odczuła oba wspomniane wydarzenia - młodych dorosłych. Jest to nie tylko zbiorowość relatywnie słabo reprezentowana w polskich badaniach prowadzonych przez reprezentantów nauk społecznych, ale także definiowana przez naukowców na różne sposoby, czemu poświęcony będzie pierwszy rozdział pracy. Przeprowadzony przegląd literatury obejmował publikacje książkowe, czasopisma naukowe oraz raporty z badań z zakresu nauk społecznych publikowanych po roku 2003. W drugiej części omówione zostaną wybrane zjawiska i problemy3 odnoszące się do i dotykające młodych dorosłych w Polsce na podstawie publikacji przygotowywanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych Eurostatu i tych zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych. Posłuży to za punkt wyjścia dla części trzeciej artykułu, w której przeanalizowane zostaną wybrane rozwiązania polityki społecznej wspierające młodych dorosłych realizowane w Polsce. W zakończeniu niniejszego tekstu pojawią się rekomendacje dla aktorów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk publicznych w Polsce w obszarze młodej dorosłości i problemów związanych z tym etapem życia.(fragment tekstu)

The article focuses on the problems experienced by a special category of people, namely young adults, in the context of social policy in Poland. The first section provides an overview of contemporary Polish research in social sciences related to young adults. The second one focuses on the available data on the employment, housing conditions and demographic behaviour of young Poles. The third section discusses selected social policies directly or indirectly related to this target group. The article concludes with a set of recommendations for policy makers in the areas crucial for achieving the completed adulthood.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arak P., Wejście młodych ludzi na rynek pracy. Oczekiwania i możliwości realizacji, "Polityka Społeczna" 2013, nr 10(475).
 2. Bakiera L., Postawy młodych dorosłych wobec małżeństwa, "Psychologia Rozwojowa" 2008, t. 13, nr 3.
 3. Bendit R., Youth-Life and the process of leaving home in Europe [w:] Youth and Housing in Germany and the European Union, 1999.
 4. Budzyńska E., Młodzież europejska wobec aksjonormatywnych wyborów. Perspektywa międzygeneracyjna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" 2014, nr 48.
 5. Brzezińska A., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M., Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, "Nauka" 2011, nr 4.
 6. Chyła M., Absolwenci w kleszczach kryzysów? Analiza sytuacji osób kończących studia na tle przemian rynku pracy, "Kultura i Edukacja" 2013, nr 4(97).
 7. Czesla A., Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach, "Polityka Społeczna" 2006, nr 2(383).
 8. Dzwonkowska-Godula K., Ojcostwo jako instytucja i doświadczenie w świetle wypowiedzi młodych wykształconych ojców, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" 2011, nr 39.
 9. Gębuś D., Rodzina a kariera zawodowa - dylematy współczesnych młodych kobiet, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" 2014, nr 51.
 10. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 11. Palus K., Zalety i wady życia w pojedynkę w percepcji młodych dorosłych nie posiadających partnera, "Roczniki Socjologii Rodziny" 2011, t. XX [Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną].
 12. Rek-Woźniak M., Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2016.
 13. Slany K., Socjo-demograficzne aspekty "syndromu opóźniania" i jego konsekwencje dla polityki społecznej, "Roczniki Socjologii Rodziny" 2006, t. XVII [Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej].
 14. Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Warszawa 2011.
 15. Szarfenberg R., Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy, http:// rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/przewidywania500.pdf.
 16. Żurek A., Orientacja na małżeństwo młodych singli, "Roczniki Socjologii Rodziny" 2006, t. XVII [Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej].
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu