BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Human capital from entrepreneurs' perspective : case study Świętokrzyskie Voivodeship
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 63-72, bibliogr. 8 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kapitał ludzki, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze
Human capital, Professional skills, Employees competencies
Note
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
The aim of this paper is to analyse human capital problems faced by entrepreneurs, on the example of Świętokrzyskie Voivodeship. Both theoretical and empirical methods of analysis are used. The descriptive method of research is used to conduct a survey of the literature on the topic. The notion of human capital is presented, as well as the structure thereof in the individual dimension. Next, the paper includes the methodological premises of the empirical research and defines the research sample. It also discusses the results of qualitative research, which used the research method of a focus group. Finally, research conclusions are drawn, and recommendations are made regarding the possible ways of solving human capital issues faced by Świętokrzyskie entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dess, G.G., Picken, J.C. (1999). Beyond Productivity. How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital. New York: AMACOM.
  2. Edvinsson, L. (2002). Corporate Longitude: What You Need To Know To Navigate The Knowledge Economy, Upper Saddle River, N.J.: Financial Times Prentice Hall, Pearson Education, Inc.
  3. Juchnowicz, M. (2014). Istota i struktura kapitału ludzkiego. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 29-37.
  4. Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
  5. Organisation for Economic Co-operation and Development (2001). The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation.
  6. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  7. Stan Kapitału Ludzkiego w Polsce. Downloaded 23-25 May 2016 from http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/14.pdf
  8. Urząd Statystyczny w Gdańsku (2015). Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r. Studia i Analizy Statystyczne. Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5496
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu