BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laszuk Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Entrepreneurship education : a handful of experiences
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 99-109, rys., wykr., bibliogr. 3 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Inkubatory przedsiębiorczości, Pobudzanie przedsiębiorczości, Kreatywność, Studenci
Entrepreneurship education, Enterprise incubators, Stimulation of entrepreneurship, Creativity, Students
Note
summ.
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics
Abstract
The article presents the experience of entrepreneurship education among the students of Warsaw School of Economics. It has been reflected in the results of the impact of applying heuristic techniques and teamwork on the quality of the business ideas of students and their motivation for trying to implement them in life. The use of heuristic techniques according to the respondents had a positive effect on the quality of their business idea. After reviewing them in practice significantly increased assessment of the suitability of their application. Similarly, team cooperation has positively influenced the quality of business ideas and motivation of the participants who try to implement them. Total properly conducted entrepreneurship training is able to raise the motivation of students to start a business. Working out an effective program helps to make constant evaluation and feedback from the participants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz, J., Laszuk, M., Paciorkiewicz, Z. (2003). Twórczość a przedsiębiorczość we współczesnym kształceniu gospodarczym. W: J. Osiński (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 555-575.
  2. Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice: Helion.
  3. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5491
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu