BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gersdorf Małgorzata (Uniwersytet Warszawski; Sąd Najwyższy)
Title
Jaka przyszłość : jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych
A Matter of the Future : the Code of Employment or Employment Law?
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 2-5, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia, Ochrona pracownika, Regulacje prawne
Employment, Employment forms, Worker protection, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Projektowanie modelu regulacji zatrudnienia stanowi poważne wyzwanie w każdym momencie historycznym. Musi odzwierciedlać stan gospodarki i społeczeństwa oraz perspektywy ich przemian. Oczywista trudność tego zadania nie zwalnia z prób jego podejmowania. Autorka stawia pytania dotyczące metody, z której zastosowaniem ustawodawca ma podejść do regulowania zatrudnienia. Jako tezę przyjmuje, że nie powinno się obejmować zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego jednolitą regulacją. Różnorodność form zatrudnienia wymaga modułowego formułowania regulacji prawnych - adekwatnych do potrzeb i problemów ujawniających się w poszczególnych rodzajach zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

In any moment in history preparing of a model of employment regulation constitutes a serious challenge. One has to take economical and social situation and their possible changes into account. However difficult it might be, there is no way but to accept the challenge. The article asks questions on the methods for the attitude towards the employment. Answering them an idea to prepare a joint regulation of all the employment seems improper. The variety of contracts require to direct particular institutions to specific forms of employment, depending on the needs and problems they bring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pisarczyk, Ł. (2012). Cele prawa pracy, a jego funkcja ochronna i organizacyjna. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
  2. Sanetra, W. (2011). Czy istnieje rynek pracy? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu