BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guranowska-Gruszecka Krystyna (Politechnika Warszawska)
Title
Almere w dążeniu do ideału miasta przyszłości
Almere on the Road to Ideal Of The City Of Future
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 5-43, fot., rys., bibliogr. 5 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Urbanistyka, Centrum miasta, Innowacyjność
Architecture, Urban studies, Centre of urban, Innovative character
Note
summ., streszcz.
Country
Holandia
Netherlands
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyselekcjonowanych problemów dotyczących przyczyn i rezultatów budowy nowego miasta Almere w Holandii, liczącego zaledwie około pół wieku. Omówiono warunki jego heroicznego powstania na Nowej Ziemi wyrwanej morzu, zastosowane zasady projektowe dotyczące zarówno konstruowania układu miejskiego jako całości, jak i strefy centrum; opisano również wybrane, wyróżniające się rozwiązania zespołów i budynków. Artykuł jest wynikiem własnych badań terenowych na miejscu, wywiadów przeprowadzonych w Almere i zebrania opinii, jak też wykorzystania literatury, stosunkowo jeszcze ubogiej. Almere - słynne, nowe holenderskie miasto uważane jest za twór miejski wyjątkowy, wybitny pod wieloma względami, dzieło godne podziwu z prekursorską architekturą, często jakby udziwnioną, ale zwykle uzasadnioną, kiedy zagłębić się w sens zastosowanych rozwiązań. Zachwycają także niektóre urbanistyczne pomysły kształtowania fragmentów miasta, niewątpliwie żywe, istniejące, zrealizowane dowody na możliwości nowego spojrzenia na urbanistykę, zastosowań ekologicznych rozwiązań, przyjaznych człowiekowi - mieszkańcowi tych terenów i technologicznie innowacyjnych. W artykule zaledwie dotknięto najważniejszych problemów i zaprezentowano wybrane przykłady, tak dobrane, by pokazać jak najwięcej indywidualnych rozwiązań, trendów i zasad, często bardzo innowacyjnych. Wiele innych poszerzyłoby jeszcze wachlarz niecodziennych rozwiązań. Nowatorstwo generalnych idei, szczegółowych koncepcji i zrealizowanych rozwiązań tworzy nową jakość urbanistyki i architektury tego miejsca. Almere jest często komentowane jako wzór wielkiej realizacji godnej naśladowania. Refleksji jednak wymaga odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście we wszystkich rozwiązaniach miejskich należy szukać prekursorstwa i na ile konkretne holenderskie pomysły warte są zastosowania gdzie indziej. Ta refleksja znajduje się w podsumowaniu artykułu, w którym również dokonano oceny, na ile te nowe pomysły powinny być implikowane w innych miastach Europy, w tym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the selected problems on causes and results of building a new city - Almere in the Netherlands, which is only 50 years old. The author discusses the circumstances of its heroic formation on the New Land snatched from the sea. The paper analyses the design principles applied in Almere's urban plans: of the centre and the whole city. The author also describes distinctive projects of individual buildings and bigger settlements. The article is an outcome of a field research (containing i.a. interviews with Almere's inhabitants) and a critical review of literature about the city. Almere - a famous, new Dutch city - is considered as an outstanding place for many reasons, but most of all for its precursory architecture and a unique urban plan. Some realised ideas are impressive examples of a new look on urban planning, connecting social sensitivity with ecology and innovative technology. This article barely touches the most important problems, as the city's case could be analysed in many monographs. The author chose also the most interesting projects, trends, conceptions associated with Almere, often very innovative. And in fact innovativeness of the city's structure creates quality of this place; it can be inspirational for urban planners, too. Almere is frequently commented as a model of great realisation, worthy of imitating. However, it is important to ask if in every urban plan we should find precursory or innovations, and if Almere's projects are really worthy to apply in other places in Europe, including Poland. Reflection on these two topics can be found in the resumption of the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Almere Architectuurgids (2013), Pharos Uitgevers, Almere.
  2. Almere Buiten, an architectural overview (2015), Ans van Berkum & OdetteBreijinck, Almere.
  3. Almere - holenderski eksperyment urbanistyczno-społeczny (2013), wg Tomasza Sachanowicza, http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,14386552, Almere_holenderski... [dostęp: 07.10.2016].
  4. Almere, Route Stadscentrum an architectural route through the city centre (2015), Almere.
  5. Wielki Ilustrowany Atlas Świata (2001), Pascal.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu