BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Вirčar František (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, doktorant), Sońta Wojciech (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Na wejściu ścieki, na wyjściu czysta woda
Wastewater in, Clean Water out
Source
Aura, 2016, nr 2, s. 6-9, fot., rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Oczyszczanie ścieków, Gospodarka wodno-ściekowa, Oczyszczalnie ścieków, Regulacje prawne, Badania sondażowe
Sewage treatment, Water and wastewater management, Sewage treatment plants, Legal regulations, Survey research
Note
streszcz., summ.
Country
Nitra, Słowacja, Radom
Slovak Republic, Radom
Abstract
Na przykładzie dwu oczyszczalni ścieków - w Radomiu i Nitrze w Republice Słowackiej prześledzono, jak przebiegały procesy dostosowujące ich stan techniczny do wymogów postanowień unijnych, dotyczących oczyszczania ścieków. Z badań sondażowych wynika, że stan wiedzy społeczności lokalnych o gospodarce ściekowej jest niezadowalający. (abstrakt oryginalny)

The adaptation of wastewater treatment plants to EU technical requirements on wastewater has been reviewed by using two Slovak wastewater plants (in Radom and Nitra) as an example. The survey studies show that the awareness of local communities on wastewater treatment is unsatisfactory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dz UL 1991. 135. 40 z 30 maja 1991 r.
  2. Dz UL 1999. 182. 1 z 16 lipca 1999 r.
  3. W. Sońta (2008), Mienie komunalne w Polsce. Zagadnienia prawno-finansowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 27-32.
  4. P. Olszewski, Radomska oczyszczalnia ścieków... http://www.wodociągi.radom.pl, udostępnione 5.12.2013 r.
  5. www.Nitra.sk/news.php? all.
  6. J. Kołtun (2014), Gospodarowanie osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych, Kontrola Państwowa nr 4, s. 101-111.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.2.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu