BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralczyk Izabela (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Tytko Ryszard (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Instalacja solarna wielkogabarytowa z magazynem ciepła
Renewable Energy Sources Large Water Reservoirs for Storing Thermal Energy
Source
Aura, 2016, nr 2, s. 10-12, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Energia słoneczna
Renewable energy sources, Solar energy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interesującym rozwiązaniem technicznym z punktu widzenia efektywności energetycznej instalacji solarnej jest magazynowanie energii cieplnej w zbiorniku wodnym o dużej objętości. Energia cieplna wygenerowana przez instalację solarną jest w całości magazynowana w dobrze zaizolowanym zbiorniku. W artykule zacytowano rozwiązanie niemieckie, mając nadzieję, że podobne powstaną w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Storing solar energy in large water reservoirs is an interesting technological solution in terms of energy efficiency. Total thermal energy produced in the solar installation is stored in well-insulated reservoirs. The article presents how this solution is applied in Germany; the authors hope that similar installation will be produced in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015.
  2. Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko, Racjonalna gospodarka energią. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2015.2.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu