BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Międzynarodowa współpraca w EkoFunduszu
International Cooperation with EcoFund
Source
Aura, 2016, nr 2, s. 24-25
Keyword
Fundusze ekologiczne, Współpraca międzynarodowa, Efektywność kosztowa, Ochrona środowiska
Ecological funds, International cooperation, Cost effectiveness, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska ekokonwersja była realizowana przez powołaną w tym celu fundację EkoFundusz. Przygotowane jeszcze w 1991 r. jej zasady działania dawały wierzycielom gwarancję skutecznej kontroli, choć z zachowaniem efektywności kosztowej, która nie zezwalała na "wiązanie zakupów" (tied procurement). Zasady te dawały również EkoFunduszowi znaczną autonomię wobec władz administracyjnych, a przede wszystkim stabilność w sytuacji, gdy otoczenie polityczne nie było stabilne. Oprócz transferu technologii z krajów wierzycielskich, EkoFundusz odegrał znaczącą rolę w promowaniu efektywności kosztowej. Jego powodzenie i profesjonalizm sprawiły, że wiele innych zadłużonych krajów rozważało przeprowadzenie analogicznych ekokonwersji. (abstrakt oryginalny)

The Polish debt-for-environment swap was implemented by a specially designed foundation named EcoFund. Procedures were developed in 1991 that allowed creditors to maintain control without compromising cost effectiveness which precludes tied procurement. Through these procedures, EcoFund enjoyed significant autonomy with regard to the political establishment and, more importantly, stability in an unstable political environment. Apart from ensuring technology transfer from creditor countries, EcoFund played an important role in promoting cost effectiveness. Its success and professionalism encouraged other countries to consider similar debt-for-environment swaps. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu