BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pecenik Piotr (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Title
Węzły przesiadkowe w Warszawie
Transfer Nodes in Warsaw
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 143-153, fot., tab., bibliogr. 4 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Centrum miasta, Transport miejski, Analiza porównawcza
Centre of urban, City transport, Comparative analysis
Note
summ., streszcz.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem węzłów przesiadkowych w centrum Warszawy. Zawiera on analizę węzła przesiadkowego w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, zwanego Rondem Dmowskiego. Analiz porównawcza zastosowana w artykule umożliwia porównanie stanu istniejącego i dwóch wariantów poprawiających istniejącą sytuację. Pomiarów czasów przesiadek na węźle dokonano w maju 2016 roku. Dwa proponowane rozwiązania mogą być przydatne w analizie możliwości modernizacji tego węzła. Zmiany zachowań pasażerów przesiadających się na tym skrzyżowaniu spowodują implikacje wśród innych użytkowników transportu. (abstrakt oryginalny)

An aim of this article is to signal problems in the functioning of transfer nodes in the central part of Warsaw. In his article, the author analyses the situation in the transfer node situated at the intersection of Marszałkowska Street and Aleje Jerozolimskie (Jerusalem Avenue), called Dmowski Roundabout. The comparative analysis used in the article allows for the comparison of the existing condition with two variants of improving this situation. The timing of pedestrian transfers at the intersection between intermodal transit systems was checked in May 2016. These two proposed variants may be useful in an analysis of the possibility of upgrading this transfer node. Changes in behaviour of the passengers transfer at this intersection should result in implications for other transport users. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alexander Ch. et. al. (1977). A Pattern Language. Towns - Buildings - Construction" (Język wzorców. Miasta budynki konstrukcje), University Press, Oxford.
  2. Pecenik P., Zarzycki P., Monkiewicz S., Kołodziej J. (1980), Ekspertyza do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Funkcjonalnego w zakresie eliminacji ruchu tranzytowego, BPRW, Warszawa.
  3. WYG International Sp z o.o. (2010), Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy. Synteza wyników, WYG International, Warszawa.
  4. Niches Plus i Grupa Robocza (2010), Przyjazne dla pasażerów węzły przesiadkowe, założenia przedstawione w opracowaniu WYG International Sp z o.o.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu