BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewski Michał (Politechnika Warszawska)
Title
Architektura i renesans konopi
Architecture and Renaissance of Hemp
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 154-165, fot., bibliogr. 14 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Budownictwo, Materiały budowlane
Architecture, Construction sector, Building materials
Note
summ., streszcz.
Country
Polska, Francja, Wielka Brytania
Poland, France, United Kingdom
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie słabo rozpoznanej w Polsce technologii budowlanej wykorzystującej do wznoszenia przegród mieszankę konopno-wapienną - hempcrete. W artykule scharakteryzowano materiał na podstawie przeglądu światowych publikacji oraz obserwacji i analizy praktycznych zastosowań materiału. Zebrane dane wskazują na możliwości stosowania tej technologii w Polsce i określają warunki, które muszą zostać spełnione, aby stało się to efektywne. Popularyzacja zagadnienia ma na celu zachęcenie do inicjowania badań w tym obszarze przez specjalistów różnych branż. Potrzebne jest także usystematyzowanie wiedzy o tym popularnym i obecnie nośnym społecznie zagadnieniu technicznym, które z uwagi na braki w polskojęzycznej literaturze naukowej jest często w źródłach popularnonaukowych przedstawiane w sposób niepełny lub błędny. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present a little known in Poland building technology which uses hemplime mixes (hempcrete) to construct building partitions. The material was characterised basing on world-wide scientific publications and also on observations and analyses of practical applications of the material. The gathered data indicate the capabilities of using the technology in Poland as well as conditions to be fulfilled to make it effective. Popularisation of the issue aims at encouraging specialists of different branches to initiate scientific research. There is also the need to systemise the knowledge of this popular technical issue, which due to lack of literature in Polish is often presented incompletely or incorrectly in popular science sources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).
 2. Benfratello S., Capitano C., Peri G., Rizzo G., Scaccianoce G., Sorrentino G. (2013), Thermal and structural properties of a hemp-lime biocomposite, "Construction and Building Materials", No. 48.
 3. Bevan R., Woolley T. (2008), Hemp Lime Construction: A Gu ide to Building with Hemp Lime, IHS BRE Press, Great Britain.
 4. Bosca I., Karus M. (1998), The Cultivation of Hemp: Botany, Varieties, Cultivation and Harvesting, Hemp tech, Sebastopol CA.
 5. BRE Staff, Yates T. (2002), Final report on the construction of the hemp houses at Haverhill, Building Research Establishment (BRE), Suffolk, Great Britain.
 6. Ceyte I., (2008), Etat,acteurs privés et innovation dans le domaine des matériaux de construction écologiques: Le développement du béton de chanvre depuis 1986 (MASTER - Politiques publiques et gouvernements comparés thesis), Institut d'Etudes Politiques de Lyon, France.
 7. Elfordy S., Lucas F., Tancret F., Scudeller Y., Goudet L. (2008), Mechanical and thermal properties of lime and hemp concrete ("hempcrete") manufactured by a projection process, "Construction and Building Materials", No. 22.
 8. Evrard A., de Herde A. (2006), Dynamical interactions between heat and mass flows in lime-hemp concrete, (w:) Research in building physics and building engineering, Taylor & Francis Group, London.
 9. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - IWNiRZ (praca zbiorowa) (2013), Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistej, Poznań.
 10. Shea A., Lawrence M., Walker P. (2012), Hygrothermal performance of an experimental hemp-lime building, "Construction and Building Materials", No. 36.
 11. Stevulova N., Kidalova L., Junak J., Cigasova J., Terpakova E. (2012), Effect of hemp shive sizes on mechanical properties of lightweight fibrous composites, "Procedia Engineering", No. 42.
 12. Walker R., Pavia S. (2012), Impact of water retainers in the strength, drying and setting of lime hemp concrete, (w:) Proceedings of the BCRI bridge infrastructure concrete research in Ireland, Trinity College and DIT, Dublin.
 13. Walker R., Pavia S. (2014), Moisture transfer and thermal properties of hemp-lime concretes, "Construction and Building Materials", No. 64.
 14. Walker R., Pavia S., Mitchell R. (2014), Mechanical properties and durability of hemp-lime concretes, "Construction and Building Materials", No. 61.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu