BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pierścieniak Marek (współwłaściciel serwisu dobrerecenzje.pl)
Title
The Business Model Canvas - narzędzie zarządzania dla start-upów
The Business Model Canvas - Management Tool for Start-ups
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 56-64, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Przedsiębiorstwo typu start-up, Narzędzia zarządzania
Business models, Startup, Management tools
Note
summ.
Abstract
Model biznesowy to bardzo popularny w nauce i praktyce termin. Określany przez teoretyków jako priorytet naukowego rozpoznania, w sferze pomocy nauki o zarządzaniu dla współczesnych przedsiębiorstw [Nogalski 2011: 447] stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające opis przedsięwzięcia z perspektywy przyrostu jego wartości oraz prezentację sposobu jego funkcjonowania, w tym zaprojektowania organizacji i systemu zarządzania nią [Okoń- Horodyńska 2013: 12]. Na portalach wiedzy z zakresu przedsiębiorczości jedną z koncepcji modeli biznesowych, która zyskuje coraz większą popularność jest koncepcja The Business Model Canvas dedykowana dla biznesów typu start-up, które poszukują swojej tożsamości biznesowej. W świetle tych rozważań zasadne są pytania: jak model Canvas sprawdza się w praktyce biznesowej? Czy jest przydatny właścicielom firm, które dopiero powstają? Czy zmienia się jego funkcja wraz z rozwojem koncepcji biznesowej w czasie? W świetle tych pytań celem artykułu jest prezentacja koncepcji The Business Model Canvas jako narzędzia, które wspomaga proces zarządzania w nowo stworzonej organizacji oraz włączenie się w dyskusję naukową nad przydatnością takich narzędzi w praktyce. Do analizy wykorzystano studium przypadku oparte na doświadczeniu właścicieli serwisu dobrerecenzje.pl. Analizę przeprowadzono z perspektywy trzech faz funkcjonowania biznesu: planowania, początkowej działalności i perspektywy rocznej. (fragment tekstu)

The aim of the article is a presentation of the concept of The Business Model Canvas as a tool that supports the process management in the newly created organization and involvement in scientific discussion on the usefulness of such tools in practice. For this purpose a case study, which allowed to present copyright reflection associated with the use Canvas model for service management "dobrerecezje.pl." The research part of the results of the assessment of the usefulness of this tool from the perspective of owners of start-drop - people starting business operations. Model Canvas in the planning phase assists in the tasks and activities necessary to start operations in the initial phase helps in ensuring all the elements and from the perspective of annual activity helps determine the direction of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Afuah A., Tucci Ch. L., 2003, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Bis J., 2013, Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, Przedsiębiorczość i zarządzanie, wyd. SAN, t. XIC, z. 13, cz II, red. B. Kożuch.
  3. Drzewiecki J, 2013, Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, Przedsiębiorczość i zarządzanie, wyd. SAN, t. XIC, z. 13 cz. II, red. B. Kożuch.
  4. http://whatis.techtarget.com/definition/PMI-plus-minus-interesting-retrospective
  5. Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Nogalski B., 2009, Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski, Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzych.
  7. Nogalski B., 2011, Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw [w:] W. Kieżun, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  8. Okoń-Horodyńska E., 2013, W poszukiwaniu modelu biznesowego dla technologiczno-społecznej innowacji: przypadek SyNat, Przedsiębiorczosc i zarzadzanie, Wyd. SAN t. XIC, z. 13, cz. II, red. B. Kożuch.
  9. Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  10. Purcher J., 2012, PARP. Jak przygotować dobry Business Model Canvas, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu