BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipczyński Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie programów pomocowych Unii Europejskiej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim
The Use of European Union Aid Programs for Small and Medium-sized Enterprises in Western Pomerania
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 26-34, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój regionalny
Structural funds, Enterprise innovation, Regional development
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Odpowiednie i racjonalne korzystanie z funduszy unijnych zapewnić może firmom z sektora MSP sprawne i bezpieczne funkcjonowanie zarówno w mikro-, jak i makrootoczeniu na przestrzeni wielu lat. Dlatego taki istotny jest udział małych i średnich przedsiębiorstw w unijnych programach pomocowych. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to present the use of European aid programs for small and medium-sized enterprises in Western Pomerania Small and medium enterprises in Poland play an important role in social and economic. Their proper functioning allows dynamic development of state economy and increase community standards of living. SME participation in EU aid programs can provide companies a smooth and safe operation over many years, which will translate directly into economic development for state and particular regions. Therefore participation of SMEs in EU aid programs is so import ant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białobrzeska R., Kisiel R., 2003, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy, Wyd. WSIIE TWP, Olsztyn.
  2. Bielawska A. (red.), 2005, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  3. Bielawska A. (red.), 2008, MIKROFIRMA 2008 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 492, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Gudkova S., 2008, Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  5. Daszkiewicz N. (red.), 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
  6. Łuczka T. (red.), 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  7. Репс J., 1994, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
  8. Skowronek-Mielczarek A., 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  9. Zelek A., 2000, Zarządzania strategiczne - diagnozy, decyzje, strategie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
  10. Wasilczuk J., 2008, Strategy in small firms, SMEs in modern economics. Selected issues, My Book Publishing.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu