BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciałek Tomasz (PWSTE w Jarosławiu)
Title
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument zarządzania kapitałem ludzkim na rynku pracy
The European Social Fund as an Instrument of Human Capital Management on the Labour Market
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 35-44, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Rynek pracy
European Social Fund (ESF), Human Capital Management, Labour market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny efektywności programów rynku pracy na kształtujący się kapitał ludzki zgodnie z założeniami Komisji Strategii Lizbońskiej. Skupienie się na problemach zarządzania kapitałem ludzkim na regionalnych rynkach pracy jest tym bardziej uzasadnione, iż wsparcie ze środków EFS w ramach realizacji priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarach relatywnie słabo rozwiniętych gospodarczo i legitymujących się wysoką stopą bezrobocia stanowi jeden z kluczowych czynników polityki UE zmierzającej do wyrównywania szans rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionów. (fragment tekstu)

The aim of this article is to show the role of EFS as an instrument of human capital projects' funding as an important factor of local labour markets stimulation. The European Social Fund (ESF) has a key role in supporting of all EU-countries societies. The ESF is one of the best instruments the EU has at its disposal to help Europeans improve their employability and adaptability, and to reap the benefits of their new commercial activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Economic change and restructuring in the European Social Fund 2007-13,2006, European Comission.
  2. Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  3. Kubiak P., 2005, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki.
  4. Pocztowski A. (red.), 2005, Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
  5. Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  6. Special Eurobarometer 350,2010, The European Social Fund, Brussel.
  7. Sprawozdania z realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2010, Warszawa. Study on the Return on ESF Investment in Human Capital, August 2010, Final Report, European Comission. The European Social Fund: supporting economic recovery, 2007, European Comission.
  8. Wiśniewski Z., Zawadzki К. (red.), 2010, Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu