BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zinowiec-Cieplik Kinga (Politechnika Warszawska)
Title
Nowoczesna natura we współczesnym mieście
Modern Nature in the Contemporary Town
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 176-189, fot., rys., wykr., bibliogr. 41 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Urbanistyka, Środowisko miejskie, Ekosystem, Ekologia
Urban studies, Urban environment, Ecosystem, Ecology
Note
summ., streszcz.
Abstract
Na początku XXI wieku jedną z pilniejszych potrzeb jest opracowanie metod budowania zrównoważonych miast w kontekście szybkiego wzrostu liczby ich mieszkańców oraz zmian klimatycznych. Miasto to bardzo złożony system, w którym przeplatają się wszystkie problemy organizacji życia społecznego. Badacze większości dziedzin zastanawiają się, jak tworzyć, zmieniać lub budować szczęśliwe, zrównoważone, bezpieczne, przyjazne dla ludzi środowisko życia. Dlatego bardzo istotne stało się znalezienie klucza otwierającego świadomość ekologiczną polityków-decydentów. Tym kluczem jest ekonomia. Usługi, które Przyroda świadczy człowiekowi, zwane usługami ekosystemowymi, można także przeliczyć na wartość ekonomiczną - jest to konkret, który przemówił do wyobraźni. Poszukiwania zwiększenia wydajności usług ekosystemowych kierują badaczy i projektantów w nowe, dotychczas często marginalizowane w mieście obszary zieleni. (abstrakt oryginalny)

At the beginning of the twenty-first century, one of the urgent needs is to develop methods to build sustainable cities in the context of the rapid growth in the number of their inhabitants and climate change. The city is a complex system in which there intertwine all the problems of social life organisation. Researchers are wondering how to create, modify or build a happy, sustainable, safe, people-friendly living environment. Therefore it is very important to find the key to unlock the environmental awareness of politicians - the key turns the economy. Nature provides services called ecosystem services, can also be converted into an economic value - it is a concrete appealing to the imagination. Studies to increase the efficiency of ecosystem services guide the researchers and designers to new, still often marginalized green areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clément G. (2003), Manifeste du Tiers - Paysages, Sujet/Objet, Paris.
 2. Dieren (van) W. (Ed.) (1995), Taking Nature into Account, Springer.
 3. Hobbs R.J. et al. (2006), Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order, "Global Ecology and Biogeography", No. 15.
 4. Hobbs R.J. et.al. (2013), Novel Ecosystems: Intervening in the New Ecological World Order, Wiley-Blackwell, New York.
 5. Kowarik I. (2015), Integration of biodiversity conservation into urban development - wykład.
 6. Filip A.J. (2015), Miasto jako struktura sieci współzależnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217.
 7. MA. (2005), Millennium ecosystem assessment. Ecosystems and human well-being: Synthesis, Island Press.
 8. Maciejewski A. (2016), Mech pożerający smog na razie nie dla Krakowa, "Dziennik Polski" 03.12.
 9. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Bherens W.W. (1972), The limits to growth, Universe, New York.
 10. R&Sie(n) (2005), Green Gorgon - autorski opis projektu.
 11. Tredici del P. (2014),The Flora of the Future. Celebrating the botanical diversity of cities, "Places: Journal", April.
 12. Tredici del P. (2010), Spontaneous Urban Vegetation: Reflections of Change in a Globalized World. "Nature and Culture", No. 5(3).
 13. UN (2007), World Urbanization Prospects The 2007 Revision.
 14. Williams J.W., Jackson S.T. (2007), Novel climates, no-analog communities, and ecological surprises, "Frontiers in Ecology and the Environment", Vol. 4.
 15. Zinowiec-Cieplik K. (2016), Początki idei zielonej architektury, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(50).
 16. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/070037/full
 17. http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf
 18. https://placesjournal.org/article/the-flora-of-the-future/
 19. https://www.arboretum.harvard.edu/wp-content/uploads/Nature-and-Culture-Del-Tredici-2010-winter.pdf
 20. http://hera.ugr.es/doi/1652231x.pdf
 21. http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/mech-pozerajacy-smog-na-razie-nie-dla-krakowa,11533008/
 22. http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/mech-pozerajacy-smog-na-razie-nie-dla-krakowa,3940549,art,t,id,tm.html
 23. http://qcbs.ca/wp-content/uploads/2015/04/Kowarik-Montreal-2015.pdf
 24. http://www.gillesclement.com/cat-tierspaysage-tit-le-Tiers-Paysage
 25. http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf:
 26. http:////www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
 27. http://www.unep.org/maweb/en/About.aspx pdf
 28. http://environmentalscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-4#acrefore-9780199389414-e-4-bibItem-0054
 29. http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
 30. http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=71&idproj=147
 31. http://www.metropolismag.com/October-2014/EcoLogic-Studio/
 32. http://www.coloco.org/projets/jardins-du-tiers-paysage/
 33. http://cybergardens.aaschool.ac.uk/
 34. http://www.eskis.org/
 35. http://www.clubofrome.org/activities/reports/
 36. http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/uslugi-ekosystemow/co-to-sa-uslugi-ekosystemow
 37. http://biodiversity.europa.eu/maes/ecosystem-services-categories-in-millennium-ecosystemassessment-ma-the-economics-of-ecosystem-and-biodiversity-teeb-and-common-internationalclassification-of-ecosystem-services-cices
 38. https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html
 39. https://de.wikipedia.org/wiki/Natur-Park_S dgel nde#/media/File:Bahnbrechend.jpg
 40. http://www.wieczerski.pl/varia/palma/teksty/palma06.php
 41. http://www.new-territories.com/green gorgon.htm
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu