BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Piotr (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Foto-obrazy architektury
Photo Images of Architecture
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 200-210, fot., bibliogr. 12 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Fotografika, Kultura masowa
Architecture, Photography, Popular culture
Note
summ., streszcz.
Abstract
Żyjemy w czasach, w których obraz staje się ważniejszy niż słowo. Fotografia architektoniczna jest częścią procesu zmiany paradygmatu poznawczego. W miejsce teorii, narracji zapisanych przy pomocy słów, pojawiają się przekazy oparte na obrazach. Narodziny fotografii architektonicznej są ściśle związane z technicznym wynalazkiem fotografii. Do jej znaczących "kamieni milowych" można zaliczyć: pierwszy tekst krytyczny ilustrowany fotografiami współczesnego architekta, "przewrót kubistyczny", który wpłynął znacząco na modernistyczną koncepcję przestrzeni, a który dokonał się m.in. za sprawą analitycznego użycia fotografii, oraz powstanie instytucjonalnych kolekcji foto-obrazów architektury. Do ważnych momentów w określeniu kondycji fotografii architektonicznej należą również wystawy i towarzyszące im katalogi. Zorganizowany w 2014 roku w Londynie pokaz pt. Constructing Worlds: Photography and Architecture in the Modern Age stał się okazją do refleksji i prezentacji nowych koncepcji odwzorowywania architektury na płaskich powierzchniach zdjęć. Równolegle, na styku biznesu i kultury masowej, zachodzą procesy koncentracji władzy nad obrazami (zasobami ikonograficznymi), za pomocą których media kształtują nasze wyobrażenie o świecie. (abstrakt oryginalny)

In our times, images have become more important than words. Architectural photos belong to the process of changing the cognitive paradigm. Image-based messages replace the narrative theories composed of words. The birth of an architectural photography is closely related to the technical invention of photography. Its important "milestones" include the first critical text illustrated with photos by a contemporary architect, "cubist upheaval", which affected the modernistic concept of space to a significant degree and which took place e.g. through an analytical use of photography, as well as the creation of institutional collections of photo images of architecture. Important factors contributing to defining the architectural photography condition include also exhibitions and accompanying catalogues. The exhibition organised in 2014 in London, called Constructing Worlds: Photography and Architecture in the Modern Age, became a site of reflection and presentation of new concepts in depicting architecture on flat photo surfaces. At the same time, at the contact point of business and mass culture, there are processes of focusing authority over images (iconographic resources) which are used by the media to form our image of the world. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Elwall R (2004), Building with Light. The International History of Architectural Photography, RIBA, Marell, London-New York.
 2. Flusser V. (2004), Ku filozofii fotografii, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice.
 3. Griswold Van Rensselaer M. (2009), Henry Hobson Richardson and His Works, Dover Architecture, reprint: Houghton, Mifflin and Company, New York, 1888.
 4. Herschman J., Cervin R. (1990), Architecture Transformed: A History of the Photography of Buildings from 1839 to the Present, The MIT Press, Cambridge.
 5. Hockney D., Gayford M. (2016), Historia obrazów. Od ściany jaskini do ekranu komputera, przełożyła Hornowska E., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 6. Pare R. (1985), Photography and Architecture: 1839-1939, Canadian Centre for Architecture, The MIT Press, Cambridge.
 7. Pare R. (2007), The Lost Vanguard: Russian Modernist Architecture 1922-1932, The Monacelli Press, New York.
 8. Redstone E. (2014), Shooting Space, Phaidon Press Inc., London.
 9. Zachwatowicz J. (1956), Architektura polska do połowy XIX wieku, Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, wydanie drugie, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa.
 10. http://www.nps.gov/hdp
 11. http://www.loc.gov/pictures/collection/hh
 12. http://www.clui.org
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu