BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyk Agnieszka (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)
Title
Barwa w architekturze dla dzieci jako element kształtowania przyjaznych wnętrz
Colour in Architecture for Children as a Component of Shaping Friendly Interiors
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 211-221, fot., bibliogr. 10 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Dzieci
Architecture, Children
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zróżnicowane procesy percepcji koloru, ich analiza oraz propozycja rozwiązań projektowych z zakresu architektury wnętrz dedykowanych dzieciom. Barwa jako jedna ze składowych architektury ma istotny wpływ na kształtowanie przyjaznych przestrzeni dziecka. Kolor spełnia różne funkcje w przestrzeni architektonicznej (kolor funkcjonalny), podstawowe to: wyodrębnienia, kamuflażu, informacyjne, symboliczne. (abstrakt oryginalny)

An aim of the study is to draw attention to the varied processes of colour perception, their analysis and the proposal of interior design solutions dedicated to children. Colour as one of the components of architecture has a significant impact on shaping the child's friendly spaces. Colour meets different functions in the architectural space (functional colour), the basic ones are: distinction, camouflage, informational, symbolic. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alexander Ch. (2008), Język wzorców, GWP, Gdańsk.
  2. Arnheim R. (2004), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
  3. Bąkowska M. (2007), Barwa w architekturze współczesnej - miedzy globalizacją a identyfikacją miejsca, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, Warszawa.
  4. Jurek K. (2011), Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, Kultura-Media-Teologia, KUL, Lublin.
  5. Ludwin K. (2008), Barwy architektury - o kolorze w architekturze dyskusję czas zacząć, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Kraków.
  6. Mączyńska-Frydryszek A., Jaskólska-Klaus M., Maruszewski T. (2001), Psychofizjologia widzenia, PWSSP, Poznań.
  7. Palej A. (1991), Barwa i skala w odbiorze przestrzeni dziecka. Kształtowanie przestrzeni dla dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, Wydawnictwo PK, Kraków.
  8. Popek S. (2012), Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  9. Starzyk A. (2015), Przestrzeń dziecka - studium dostępności, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 42(4).
  10. Twarowski M. (1996), Słońce w architekturze, Arkady, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu