BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Czy handel jest dobry dla środowiska?
Is Trade Good for the Environment?
Source
Aura, 2016, nr 5, s. 14-15
Keyword
Handel, Handel międzynarodowy, Ochrona środowiska
Trade, International trade, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule stawia się pytanie o rolę handlu w ochronie środowiska. Oficjalne raporty na ten temat konkludują często, iż może ona być zarówno dobra, jak i zła. Wynik zależy od tego, czy transakcje są skutkiem działania kompetentnych podmiotów poddanych odpowiednim wymaganiom ekologicznym. Jeśli tak nie jest, to otwieranie się na wymianę międzynarodową nie musi być korzystne. Skoro zaś w wielu krajach rządy nie realizują interesów społecznych, to handel nie sprzyja ochronie środowiska tak, jak mogłoby się wydawać. Jednak niejednoznaczna rola handlu międzynarodowego nie może stanowić argumentu na rzecz zamykania się gospodarek. Społeczeństwa korzystają, jeśli są one otwarte, przy zapewnieniu, że handlujące podmioty poddane zostały właściwym ograniczeniom (w szczególności w związku z ochroną środowiska). (abstrakt oryginalny)

The paper looks at the role of trade in environmental protection. Official reports on this issue often conclude that it can be either good or bad. The outcome depends on whether the transactions result from the activities of well-informed agents constrained by appropriate environmental requirements. If these conditions are not satisfied, opening up economies can be detrimental. In countries where governance does not satisfy social interest, trade does not benefit environmental protection as one might expect. Nevertheless, the unclear environmental role of trade cannot be considered an argument for closing up economies. Societies do benefit from open economies, provided that trading agents operate within adequate constraints (environmental requirements included). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu