BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skwarek Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Herberger Jerzy (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego - rodzaje, uwarunkowania i przeciwdziałanie
Selected Disorders in Children and Youth - Kinds, Conditions and Prevention
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 51-68, bibliogr. 34 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Dzieci, Młodzież
Children, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia w rozwoju. Złożoność problematyki wynika z szeregu czynników i różnorodnych przyczyn tego stanu, co skłania autorów niniejszego artykułu do analizy dotychczasowych rozważań teoretycznych popartych wynikami badań w zakresie rodzajów oraz uwarunkowań zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, a także sposobów minimalizowania i przeciwdziałania ich występowaniu. (abstrakt oryginalny)

In recent years, an increase in the number of children and youth experiencing developmental disorders has been observed. The complexity of this issue stems from a number of factors and its various causes, and that is what motivates the authors of this article to analyse some theoretical discussions of the issue based on empirical research conducted so far. The aforementioned analysis includes the types of childhood and youth disorders, their conditions and existing methods aiming at their minimisation and prevention. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ainsworth M. D., Infant development and mother - infant interaction among Ganda and American Familien [w:] Culture and Enfancy, ed. P. H. Leiderman, Basic Books, New York 1977, s. 86 -112.
 2. American Psychiatric Association, DSM-IV, Washington 1994, ad. 4, s. XXI - XXII.
 3. Anderson J.C., Williams E., McGee R., Silva P.A., DSM-III: disorders in preadolescent children, "Journal of General Psychiatry" 1987, 44, s. 69 - 76.
 4. Burke A.E., Silwerman W. K., The prescriptive treatment of school refusal, "Clinical Psychology Reviev" 1987, 7, s. 353 - 362.
 5. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, tom I, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2003.
 6. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, tom II, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2003.
 7. Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień - alkoholizm, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 8. Cierpałkowska L., Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej [w:] Psychologia kliniczna, red. H. Sękowa, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 82 -104.
 9. Crook T., Raskin A., Eliot J., Parent - child relationship and adult depression, "Child Development" 1981, 52 (3), s. 950 - 958.
 10. Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1997.
 11. Grzegorzewska I., Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 12. Hall C., Lindsey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Herbert M., Clinical Child Psychology. Social Lerning, Development and Behawior, J. Wiley and Sons, Chichester 1991.
 14. Herberger J., Kozłowska M., Doświadczenie adopcji w świetle współczesnej psychoanalizy [w:] Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym - teoria i praktyka, red. B. Skwarek, J. Pająk, Wydawnictwo PWSZ w Głogowie, Głogów 2008, s. 33 - 44.
 15. Hope D., Heimberg R.N., Social phobia and social anxiety [w:] Clinical handbook of psychopatological disorders, ed. D.M. Barrow, Guilford, New York 1993, s. 99 - 136.
 16. Jaworska-Franczak E., Zaburzenia nerwicowe w okresie młodzieżowym [w:] Medycyna wieku młodzieńczego, red. M. Rybakowa, Wydawnictwo Medyczne VERSALIUS, Kraków 2001, s. 319 - 361.
 17. Kaplan R., Psychiatria kliniczna, Urban & Partner, Wrocław 1993.
 18. Kazdin A.E., Weisz J.R., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 19. Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2004.
 20. Lis-Turlejska M., Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego [w:] Psychologia kliniczna, red. H. Sękowa, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 120 -134.
 21. Luby J., Heffelfinger A., Mrakotsky C., Brown K., Messler M., Wallis J., Spitznagel S., The clinical Picture of depresion in preschool children, "Journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry" 2003, 34 (4), s. 441- 453.
 22. Massi G., Millepiedi S., Mucci M., Pascale R.R., Perugi G., Akiskal H. S., Phenomenology and comorbidity of distimic disorders in 100 consecutive'y reffered children and adolescent, "Canadian Juornal of Psychiatry" 2003, 48 (2), s. 99 -105.
 23. Obuchowska I., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [w:] Psychologia kliniczna, red. H. Sękowa, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 25 - 46.
 24. Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 25. Plopa M., Psychologia rodziny, Wydawnictwo "Impuls" Wrocław 2005.
 26. Psychologia kliniczna, red. H. Sękowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 27. Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania się w ICD-10, Wyd. Medyczne "Vesalius", Kraków - Warszawa 1998.
 28. Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2011.
 29. Rosenhan D.L., Seligman M.E. P., Psychopatogia, tom I, Wydawnictwo PTP, Warszawa 1994.
 30. Rush A.J., Beck A.T., Cognitive therapy of depression and suicide, "American Journal of Psychoterapy" 1978, 32 (2), s. 201- 219.
 31. Seligman M.E. P., Walker E. F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 32. Wakefield J., Disorder as harmfurl disfunction: A conceptual critique of DSM-III-R's definitions of menthal disorders. "Psychological Reviev" 1992, 92 (2), s. 232 - 247.
 33. Weiss B., Weisz J.R., Politano M., Carey M., Nelson W.M., Finch A.J., Developmental differences in the factor structure of the CDI, "Psychological Assesment: A Journal of Conselling and Clinical Psychology" 1991, 3 (1), s. 38 - 45.
 34. Whitaker A., Johnson J., Schaffer D., Rappaport J. K., Kalikow K., Walsh B. S., Waries M., Uncommon troubles in young people, "Archives of General Psychiatry" 1990, 47, s. 487- 496.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu