BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulig Karol (radca prawny)
Title
Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - cz. 2
Derogation of Remuneration Regulations - Part 2
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 10-16, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wynagrodzenie za pracę, Płace, Kształtowanie wynagrodzeń, Związki zawodowe, Prawo pracy, Prawo konstytucyjne
Remuneration for work, Wages, Shaping remuneration, Trade unions, Labour law, Constitutional law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor w dwóch kolejnych częściach artykułu prezentuje szeroki wachlarz argumentów uzasadniających tezę, że jednostronne pozbawienie mocy obowiązującej wewnątrzzakładowego aktu prawnego, jakim jest regulamin wynagradzania, nie tylko jest dopuszczalne, ale znajduje wyraźne podstawy systemowe, celowościowe, aksjologiczne i konstytucyjne. Pierwsza część artykułu została opublikowana w poprzednim numerze PiZS. (abstrakt oryginalny)

Author in two following articles presents widerange of arguments justifying a statement, that a unilaterial derogation of entity's sources of labour law, in particular the remuneration regulations, is not only admissible, but it has clear basics in systemic, purpose - oriented, axiological and contitutional interpretation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gersdorf, M. (2011). W: M. Gersdorf, К. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 2. Goździewicz, G. (1996). Regulamin wynagradzania w znowelizowanym kodeksie pracy. Przegląd Sądowy, (7-8).
 3. Korus, P. (2015). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 4. Kulig, K. (2017). Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Warszawa.
 5. Maniewska, E. (2016). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 6. Rycak, A. Rycak, M. (2015). W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (11).
 7. Sarnecki, P. (2008). Prawo konstytucyjne. Warszawa.
 8. Skąpski, M. (2015). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 9. Skrzydło, W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX.
 10. Sobczyk, A. (2012) "Wypowiedzenie" regulaminu. Monitor Prawa Pracy, (5).
 11. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa.
 12. Sobczyk, A. Zagrobelny, J. (2016). W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz. Тот. I. Warszawa.
 13. Stelina, J. (2014). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 14. Walczak, K. (2012). W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 15. Walczak, K. (2014). Autonomiczne źródła prawa dotyczące wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (1).
 16. Wratny, J. (2016). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 17. Zieliński, T. Goździewicz, G. (2011). W: L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 18. Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu