BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Globalizacja w ochronie środowiska
Globalization in Environmental Protection
Source
Aura, 2016, nr 6, s. 20-21
Keyword
Globalizacja, Ochrona środowiska
Globalization, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja to nie tylko otwarcie się na handel międzynarodowy. To również przepływy kapitałowe, podejrzewane o to, że sprzyjają lokalizacji "brudnych przemysłów" tam, gdzie przepisy są łagodne. To również prymat dawany zasadzie swobody handlu, jeśli się tylko okazuje, że wchodzi w kolizję z jakąś inną zasadą. Niekiedy politycy udają, że będą chronić także ową inną zasadę, choć nie dysponują skutecznymi instrumentami takiej ochrony. Globalizacja bywa więc kłopotliwa, choć należy podkreślić, że jej wpływ na ochronę środowiska może być też korzystny, jeżeli dysponuje się mechanizmami sprawiedliwego podziału korzyści. (abstrakt oryginalny)

Globalization is not confined to opening up to international trade. It includes capital flows believed to favour establishing "dirty industries" where environmental regulations are lax and implies giving priority to the free trade principle in cases where it collides with other principles. Sometimes politicians pretend to protect these other principles as well, even though they have no such instruments. Thus globalization is environmentally cumbersome, but it should be emphasized that it may imply some environmental improvements too - if adequate benefit distribution mechanisms are available. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu