BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacki Jacek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,)
Title
Status operatorów bezzałogowych statków powietrznych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
The Status of Unmanned Aerial Vehicle Operators in the Light of International Humanitarian Law
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 137-147, bibliogr. 13 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Konflikty zbrojne, Międzynarodowe prawo humanitarne
Armed conflicts, International humanitarian law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są obecnie w praktycznie wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie. Większość operacji z ich udziałem nakierowanych jest na zbieranie informacji wywiadowczych i rekonesans. W coraz większym stopniu wykorzystywane są również w misjach bojowych. Wraz z upowszechnieniem się maszyn bezzałogowych pojawił się problem legalności ich stosowania w świetle norm ius in bello. Jednym z zagadnień wzbudzających liczne kontrowersje jest status osób sterujących tego rodzaju samolotami. W pierwszej części opracowania krótko przedstawiona została najnowsza historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na polu walki. Następnie zaprezentowane zostały teoretyczne założenia związane z prawem konfliktów zbrojnych, w szczególności źródła prawa międzynarodowego oraz podstawowe definicje potrzebne do rozstrzygnięcia głównego problemu badawczego. W dalszej kolejności analizie poddane zostały możliwe scenariusze klasyfikacji operatorów statków bezzałogowych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Artykuł uzupełniono o wnioski końcowe i podkreślono możliwe rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Unmanned aerial vehicles are one of the most popular means of warfare in modern armed conflicts. Most of them are used in intelligence, surveillance and reconnaissance missions, but for some time they have also been deployed into war zones in order to attack hostile troops. Consequently, a number of questions arise relating to their legality in terms of ius in bello. One of the most controversial aspects concerns the status of a drone operator in international humanitarian law. The article presents briefly the modern history of unmanned aerial vehicles. It also provides some theoretical background, especially the sources of international law of war, and some basic definitions of the different participants of modern conflicts. The main part presents some possible solutions to the research problem and highlights different approaches to some issues. This paper has been complemented with conclusions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnhart K.R. i in., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, CRC Press, Boca Raton 2011.
 2. Cassese A., Expert Opinion On Whether Israel's Targeted Killings of Palestinian Terrorists is Consonant with International Humanitarian Law, www.stoptorture.org.il/files/cassese. pdf (dostęp: 17.06.2016 r.).
 3. Christensen E., The Dilemma of Direct Participation in Hostilities, "Journal of Transnational Law & Policy" 2010, vol. 19.2.
 4. Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, uzup. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 5. Łubiński P., Ochrona rannych, chorych. Personel medyczny i duchowny [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. Z. Falkowski, M. Marcinko, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
 6. Łubiński P., Status kombatanta, ochrona i uprawnienia jeńców wojennych i innych osób zatrzymanych [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. Z. Falkowski, M. Marcinko, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
 7. Marcinko M., Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. Falkowski Z., Marcinko M., Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
 8. Mccurley T.M., Drapieżca. Wspomnienia pilota zdalnego zabójcy, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016.
 9. Melzer N., Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law, www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf (dostęp: 02.08.2016 r.).
 10. Mizokami K., The U.S. Air Force is using civilians to fly drones in combat theaters, www. popularmechanics.com/military/weapons/news/a18377/the-us-air-force-is-using-civilians -to-fly-drones/ (dostęp: 10.08.2016 r.).
 11. Ronconi G.B.A., The utilization of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for military action in foreign space, "UFRGS Model United Nations Journal" 2014, vol. 2.
 12. Szpak A., Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.
 13. Unmanned Aircraft Roadmap Systems 2005 -2030, U.S. Office of the Secretary of Defense, www.hsdl.org/?view&did=236553 (dostęp: 02.11.2016 r.).
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu