BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kilanowski Leszek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa
Meteorological Protection of Combat Aviation Operations
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 185-195, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Lotnictwo, Wojsko, Bezpieczeństwo
Aviation, Army, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zabezpieczenia hydrometeorologicznego jako elementu zabezpieczenia bojowego. Autor zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania wpływu pogody na działania wojsk, jej wpływu na sukces lub klęskę operacji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę precyzyjnego określania standardowych warunków hydrometeorologicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present hydrometeorological security as part of the security battle. The author draws our attention to the historical roots of the impact of weather on military operations, its impact on the success or failure of the latter. Particular attention was paid to the importance of precise standard hydrometeorological conditions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO Publication, No. 8.
  2. Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych RP, Szt. Gen. 1596/2007.
  3. Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IMZL-2014)", SPow. 3/2015.
  4. Załącznik 2 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym "Przepisy ruchu lotniczego".
  5. Załącznik 3 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym "Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej".
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu