BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralczyk Izabela (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Tytko Ryszard (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach fotowoltaicznych (2)
Fire Prevention in Photovoltaic Systems
Source
Aura, 2016, nr 7-8, s. 34-36, rys., schematy, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Budownictwo, Odnawialne źródła energii
Fire protection, Construction sector, Renewable energy sources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł traktujemy jako wstęp do dyskusji na temat ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznych i sposobów gaszenia budynków, na których zamontowano instalacje fotowoltaiczne (PV). W Polsce brak odpowiednich aktów prawnych i opracowań merytorycznych dotyczących gaszenia pożarów budynków, na których zamontowano instalację PV. Mamy nadzieję, że na ten temat wypowiedzą się eksperci straży pożarnej, instalatorzy instalacji PV, specjaliści od zabezpieczeń urządzeń elektrycznych, eksperci firm produkujących zabezpieczenia energetyczne. Po analizie uwag przedstawionych przez ekspertów, można będzie przedstawić wnioski organom państwowym odpowiedzialnym za tworzenie prawa ochrony przeciwpożarowej. (abstrakt oryginalny)

The article is assumed to be an introduction to the discussion on fire prevention in photovoltaic systems (PV) and on fire fighting in buildings where PV systems are installed. In Poland there is no appropriate legislation and professional studies on fire fighting in buildings with PV systems. We hope that this subject will be discussed by fire fighting professionals, PV installers, specialists in electrical device safety and professionals from companies which produce safeguards for energy systems. The analysis of remarks by specialists will lead to the elaboration of conclusions for governmental authorities responsible for fire prevention legislation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. I. Góralczyk, R. Tytko, Fotowoltaika - Urządzenia instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2016 r.
 2. M. Kušnír, P. Kapalo, F. Vranay, Fotowoltaika na świecie, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Wydział Budowlany, Instytut Inżynierii Lądowej, Koszyce, czerwiec 2014 r.
 3. В. Bechnik, "Pożary fotowoltaiki - mity i rzeczywistość", czerwiec 2014 r.
 4. G. Manzini, P. Gramazio, S. Guastella, C. Liciotti, G.L. Baffoni, The fire risk in photovoltaic installations - Checking the PV modules safety in case of fire, Energy Procedia 81 (2015), s. 665-672.
 5. A. Cancelliere, C. Liciotti, Fire Behaviour and Performance of Photovoltaic, Module Backsheets, 2015/6/11.
 6. www.osha.gov/dep/greenjobs/solar
 7. www.osfm.fire.ca.gov/training/pdf/Photovoltaics/Fire
 8. www.eurobserver.org/pdf/barobilan11
 9. www.mawo-solarteur.de
 10. www.SolarEdge&source.com
 11. www.jeanmueller.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.7-8.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu