BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konarska Paulina Wilhelmina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wybrane aspekty pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek post mortem w Azji na przykładzie Singapuru i Indii
Selected Aspects of Recovery and Transplantation of Organs, Tissues and Cells in Asia on the Example of Singapore and India
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 208-225, bibliogr. 33 poz.
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Medycyna, Leczenie, Zdrowie, Prawo ochrony zdrowia
Medicine, Medical treatment, Health, Health protection law
Note
streszcz., summ.
Country
Singapur, Indie, Azja
Singapore, India, Asia
Abstract
Transplantacja uznawana jest obecnie za rutynową metodę leczenia, która umożliwia przedłużenie życia lub poprawę jego jakości u osób zmagających się ze skrajną niewydolnością narządów. Pomimo swej skuteczności medycyna transplantacyjna wciąż boryka się z licznymi problemami. Jednym z najbardziej dotkliwych jest problem niedoboru narządów, z którym zmaga się współcześnie znakomita większość państw na świecie. Niemniej jednak, wskaźniki przeszczepialności w państwach azjatyckich są o wiele niższe niż w państwach innych regionów świata. Wyniki przeprowadzanych badań wskazują, że na niedobór narządów w państwach azjatyckich wpływa szereg różnych czynników. Systematyczne upowszechnianie wiedzy o transplantacji; zwiększenie funduszy przekazywanych z budżetu państwa; wprowadzenie niezależnych, centralnych organów koordynujących procedury oraz zmiana obowiązującego prawa mogą przyczynić się do rozwoju programu dawstwa post mortem, a co za tym idzie, wpłynąć na ograniczenie problemu niedoboru narządów w krajach azjatyckich. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, transplantation is regarded as a routine method of treatment. Despite its undeniable effectiveness transplantation medicine still suffers from many problems. One of the most severe is the problem of shortage of organs. The shortage of organs is a problem with which is struggling today the vast majority of countries in the world. However, transplantation rates in Asian countries are lower than in the other regions of the world. The results of the research indicate that the shortage of organs in the Asian countries affected by a variety of factors. To fully exploit the potential of this method of treatment in Asian countries it is necessary to change the general social attitude. The systematic dissemination of knowledge, increase the funds transferred from the state budget, the introduction of independent central coordinating bodies and amend the existing laws may contribute to the development program of post-mortem donations and thus, influence the limit problem shortage of organs in the Asian countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bertelsmann Stiftung Foundation, Organ Transplant Act, http://www.hpm.org/en/Surveys/University_of_Singapore_-_Singapore/01/Organ_Transplant _Act.html.
 2. Chandler J.A., Priority Systems in the Allocation of Organs for Transplant: Should We Reward Those Who Have Previously Agreed to Donate?, 'Health Law Journal' 2005, no13.
 3. Chee Han L., Giving and receiving: Organ transplantation in Singapore, http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/14438/Cover%20thesis.pdf?sequence=1.
 4. Chern A., Regulation of Organ Transplants: A Comparison Between the Systems in the United States and Singapore, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8963882/Arthur%20Chern%20%20Food%20%20Drug%20Law%20Final%20Paper%20%20Regulation%20of%20Organ%20Transplants.pdf?sequence=1https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8963882/Arthur%20 Chern%20%20Food%20%20Drug%20Law%20Final%20Paper%20-%20Regulation%20of%20Organ%20Transplants.pdf?sequence=1.
 5. Chin J.L., Kwok T. H., Ethical challenges in the deceased organ donation programme: Asian perspectives. After presumed consent: a review of organ donation in Singapore, 'Indian Journal of Medical Ethics' 2015, vol. XI, no 3.
 6. Chung-Mau L., Deceased Donation in Asia: Challenges and Opportunities, 'Liver Transplantation' 2012, no 18.
 7. Interpretation Act, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/ view.w3p;page=0;query=DocId%3Ad941b6c1-05c5-44e6-bd77-dfbb48c7b95c%20Depth% 3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#pr2A-he.
 8. Human Organ Transplant Act, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Adb05e985-f8a0-4d61- a906-9fd39f3b5ac9%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F01%2F2011%20 TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes.
 9. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UE, http://www.europarl. europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0275_/COM_COM(2007)0275_pl.pdf.
 10. Król B., Zembala-John J., Transplantacja narządów aspekty medyczne, prawne i organizacyjne, Zabrze 2013.
 11. Kwek T.K., Lew T., Ling Tan H., Kong S., The Transplantable Organ Shortage in Singapore - Has Implementation of Presumed Consent to Organ Donation Made a Difference?, 'Annals Academy of Medicine Singapore' 2009, no 38.
 12. Makara-Studzińska M., Kowalska A. J., Jakubowska K., Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu" 2012, tom 18, nr 1.
 13. Marcinkowski T., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1982.
 14. Medical (Therapy, Education and Research) Act, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Aa43d10ca- 4939-485c-bc0d-c774fd9b4090%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F01%2F2011% 20TransactionTime%3A30%2F03%2F1987%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes.
 15. Ministry of Health and Family Welfare, Transplantation of Human Organs Rules, http://notto.nic.in/WriteReadData/Portal/images/THO-Rules-1995-(Original-Rules).pdf.
 16. Ministry of Health, Understanding HOTA, https://www.liveon.sg/content/ dam/moh_liveon/docs/info_booklets/SO20870_Hota_english2 013.pdf.
 17. Muraleedharan V.R, Prasad S.R., Regulation in Health Care in Tamil Nadu (India): A study of the implementation of Transplantation of Human Organs Act (THOA) 1994, and Consumer Protection Act (CPA) 1986, http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ HealthEcFin_KP/WP08_03.pdf.
 18. Nadir N., Law And Medicine: An Analysis Of The Organ Transplantation Law In India, http://www.legalserviceindia.com/article/l224-Organ- Transplantation-Law- In- India.html.
 19. National Library Board Singapore, Human Organ Transplant Act (HOTA), http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1401_2009-01- 08.html.
 20. Nagral S., Amalorpavanathan J., Deceased organ donation in India: where do we go from here?, 'Indian Journal of Medical Ethics' 2014, vol XI no 3.
 21. Poltransplant, Statystyka 2007, http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2007.html.
 22. Prabhakar K.S., Cadaveric and living organ donation. natural limitations. Possible solutions. Singapore experience, 'Annals of Transplantation' 2004, no 9 (1).
 23. Seshdri S., Organ transplantation in India: Problems and solutions, 'The National Medical Journal of India' 2008, vol. 21, no 2.
 24. Shroff S., Legal and ethical aspects of organ donation and transplantation, 'Indian Journal of Urology' 2009, no 25 (3), http://www.indianjurol.com/article.asp?issn=0970- 1591;year=2009;volume=25;issue=3;spage=348;epage=355;aulast=Shroff.
 25. Skorek A., Pośmiertne dawstwo organów - kwestie prawne i etyczne w protokole II do EKB w sprawie transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego, "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska" 2008, nr 5 (3).
 26. Srivastava L., Law & Medicine, New Delhi 2010.
 27. Srinivasan S., Will the law against organ sale remain a moral victory?, http://infochangeindia.org/public-health/analysis/will- the-law- against-organ- sale-remain- a- moral-victory.html.
 28. The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, A study of the deceased organ donation environment in Delhi/NCR. An initiative of the Parashar Foundation in partnership with MOHAN Foundation, http://organindia.org/wp- content/ uploads/2014/11/ORGAN-Research- Report.pdf.
 29. The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, Become a donor, http://www.organindia.org/become-a- volunteer/.
 30. The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, Recommendations - Future Strategy and Action Plan, http://www.organindia.org/recommendations-future- strategy-action- plan-2/.
 31. The Times of India, About organ Donation, http://timesofindia.indiatimes.com/aboutorgandonation.cms.
 32. The Transplantation of Human Organs Act, Preamble, http://notto.nic.in/WriteReadData/Portal/images/THOA-ACT- 1994.pdf.
 33. Zúñiga-Fajuri A., Increasing organ donation by presumed consent and allocation priority: Chile, 'Bulletin of the World Health Organization' 2015, no 93.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu