BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogrodnik-Kalita Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - "Prawo i Wychowanie"
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 270-272
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Prawo, Wychowanie, Konferencja naukowa, Sprawozdanie z działalności, Pedagogika
Law, Education, Scientific conference, Management commentary, Pedagogy
Note
streszcz.
Abstract
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum i Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Według organizatorów celem konferencji było podjęcie rozważań nad relacją właśnie prawa i wychowania jako rzeczywistościami wzajemnie się przenikającymi, i uzupełniającymi. Konferencja została uroczyście zainaugurowana przez władze Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Dyrektor Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Obrady przeprowadzono w dwóch panelach. Pierwszy dotyczył prawnych aspektów prawa i wychowania, drugi natomiast aspektów pedagogicznych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu