BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata
Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World
Source
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 98-111, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Symbole państwowe, Flagi państwowe, Religia
State symbols, National flags, Religion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wygląd i podstawowa symbolika flag i herbów państwowych wchodzi w zakres zainteresowania także geografii, zwłaszcza geografii politycznej. Wiele flag i herbów swą kolorystyką i detalami graficznymi odnosi się do religii, gdyż - tak dawniej, jak i obecnie - wierzenia religijne mają duży wpływ na rozwój społeczeństw. Na flagach prawie 70 i w herbach około 80 państw współczesnego świata zostawiły swoje odbicie przede wszystkim wielkie religie światowe - chrześcijaństwo i islam. Symbole religijne na flagach i w herbach: nawiązują do tradycji religijnych danego narodu, symbolicznie informują o podstawowym składzie wyznaniowym mieszkańców, "określają" religię państwową, niekiedy nawołują do tolerancji religijnej. Napisy na flagach oraz dewizy herbowe odwołują się wprost do Boga lub do określonych wartości etyczno-religijnych (abstrakt oryginalny)

The appearance and basic symbolism displayed on flags and national coats of arms of states is an important topic in geography, especially political geography. The colors and graphic details of many national flags and coats of arms refers to religion because - formerly and now - religious beliefs have a strong influence on the development of societies. Symbols of all the great world religions - Christianity and Islam are presented on almost 70 flags and 80 national coats of arms of countries of the modern world. Religious symbols placed on the flags and coats of arms: refer to the religious traditions of a nation, symbolically define the religious residents, "identify" state religion, may be the motto of religious tolerance. The inscriptions on the flags, and the motto of the national coat of arms refer directly to God or to specific ethical and religious values.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barker, B. J. (2006). Przewodnik po flagach świata. Warszawa: Bauer-Weltbild Media.
 2. Brožek, A. (1998). Lexikon vlajek a znaku zemi světa. Praha: Kartografie.
 3. Cirlot, J. E. (2000). Słownik symboli. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 4. Dudziński, P. (1997). Alfabet heraldyczny. Warszawa: Wydawnictwo Diogenes.
 5. Cooper, J. C. (1998). Zwierzęta symboliczne i mityczne. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 6. Encyclopaedia Judaica, vol. 6,11. (1978). Jerusalem: Encyclopaedia Judaica.
 7. Encyklopedia katolicka, t. 1-7, (1993-1997). Lublin: KUL.
 8. Gibson, C., (2010). Jak czytać symbole? Język symboli w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 9. Hesmer, K.H. (1992). Flaggen und Wappen der Welt. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
 10. Hubka, J. (2016). Vlajky a znaky Gruzie. Vexilolog, nr 61-62.
 11. Il-su, K. (1973). T'aeguk. The history of the Korean National Flag. The Flag Bulletin, 3.
 12. Ivanov, K.A. (1971). Fłagi gosudarstv mira. Moskva: Izdat. Transport.
 13. Jackowski, A., (1991). Zarys geografii pielgrzymek. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 85.
 14. Mucha, L.; Valašek, S. (1987). Vlajky a znaky zemi světa. Praha: GKP.
 15. Revnivcev, M.V. (1994). Nove znaky. Tadżikistan. Vexilologie, 92, 1796.
 16. Rincen. (1955). Sojombo - emblemat wolności i niepodległości narodu mongolskiego. Przegląd orientalistyczny, 3.
 17. Smith, N. (1996). Flagi świata. Warszawa: Oficyna Panda.
 18. Smith, W. (2001). Flag Lore of All Nations. Brookfield: The Millbrook Press.
 19. Tyloch, W. (1974). Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne Bliskiego Wschodu i judaizmu. W: Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Warszawa: Iskry.
 20. Wrona, J. (2002). Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Znamierowski, A. (1999). The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international flags, banners, standards and ensigns. London: Lorenz Book.
 22. Znamierowski, A. (2002). Flagi świata. Ilustrowany przewodnik. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.
 23. Znamierowski, A.; Dudziński, P. (2008). Wielka księga heraldyki. Warszawa: Świat Książki. Czech Vexillological Pages. (2016, 2 czerwca). Pozyskano z: http://www.vexilologie.cz/index2.php?a=000&n=0
 24. Hubka J., Vexilologicke album. (2016, 1 lipca). Pozyskano z: http://www.vexilologie.cz/vexialbu/
 25. Flags of the World. (2016, 15 maj). Pozyskano z :http://www.crwflags.com/fotw/flags/
 26. Religion_in_national_symbols. (2016, 20 maj). Pozyskano z: https://en.wikipedia.org/wiki/
 27. World Flag Database. (2016, 1 maj). Pozyskano z: http://flags.mmcorp.com.asp
Cited by
Show
ISSN
2449-9056
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu