BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidyk Dagmara
Title
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Seminarium Medioznawczego: "Pluralizm mediów, pluralizm w mediach", Warszawa, 24 marca 2017
Source
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 156-160
Media Studies
Keyword
Media, Dziennikarstwo, Nowe technologie
Media, Journalism, High-tech
Note
frag.tekstu
Abstract
D oroczne ogólnopolskie seminarium medioznawcze zostało poświęcone pluralizmowi mediów, tzn. ich zróżnicowaniu zarówno pod względem struktury własnościowej, jak i treści. Obrady rozpoczął dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, który - po przywitaniu uczestników - wraz z prodziekanem prof. dr. hab. Markiem Jabłonowskim wręczył nagrodę kwartalnika naukowego "Studia Medioznawcze" za najlepszą pracę doktorską obronioną w ubiegłym roku. Laureatką X edycji konkursu została dr Dominika Wiśniewska z Uniwersytetu Warszawskiego, która pod opieką naukową dr hab. prof. UW Alicji Jaskierni napisała pracę pt. Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu