BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarba Marcin (Politechnika Warszawska)
Title
Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
Digitalization of Customer Experience (CX) in a Financial Institution
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 59-69, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Zarządzanie doświadczeniem klienta, Zachowania klientów, Digitalizacja, Zarządzanie procesowe, Planowanie strategiczne
Customer Experience Management (CEM), Customer behaviour, Digitizing, Processing management, Strategic planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie wpływu digitalizacji i zmian zachowań konsumenckich na interakcję konsumenta z instytucjami finansowymi. Punktem wyjścia są wyzwania stojące przed sektorem finansowym, wśród których wiodącą pozycję zajmują zagadnienia obsługi cyfrowego klienta. Autor przedstawia ogólny model procesowy zarządzania doświadczeniami klienta (customer experience - C X), a następnie prezentuje wyniki badań dotyczących ewolucji tych procesów w kontekście zmian społecznych i technologicznych. Wynik - Zaprezentowano ogólną mapę ewolucji procesów CX oraz kluczowe wytyczne do planowania strategicznego i operacyjnego rozwoju CX w instytucjach finansowych. Oryginalność/wartość - Praca oparta jest o badania realizowane we współpracy z globalnymi instytucjami finansowymi, co pozwala na uzyskanie praktycznej perspektywy rzeczywistości biznesowej CX.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of impact of digitalization and consumer behavior on the interaction between clients and financial institutions. The starting point is based on the current challenges of the financial sector, with the leading role of servicing a digital client. A general process model of the customer experience (CX) is presented, followed by general results of a research on CX process evolution, driven by social and technological changes. Design/methodology/approach - Study of literature sources, combination with research/expert interviews. Findings - a general map of CX process evolution, key guidelines for strategic and operational planning in financial institutions. Originality/value - Article based on research in the leading global financial institutions, allowing to obtain a fair and practical view on the business reality of the CX.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barker, D. (2013). Building the bank of 2030. Ernst and Young GM Limited. Pobrane z: http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/EY_-_Building_the_bank_of_2030_and_beyond/$FILE/EY-Building-the-bank-of- -2030-and-beyond.pdf (30.11.2016).
  2. Kestens, J., Langman, J., Verdonck, M. (2009). Five Forces Shaping the Banking Industry. AT Kearney Insights. Pobrane z: https://www.atkearney.be/documents/10192/296636/Five_Forces_Shaping_Banking.pdf/9a0bcd47- -8572-4dba-9aa1-8ec204ffbeac (29.08.2016).
  3. Doyle, M., Quigley, P., Medury, S., Tirumala, R., Maheshwari, M. (2014). Banking Disrupted - How the Technology is Threatening the Traditional European Retail Banking Model. Deloitte Financial Services. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/dttl-fsi-uk-Banking- Disrupted-2014-06.pdf (1.05.2016).
  4. Vooght, N. Jurczyński, A. (2015). Project Blue 2.0: Redefining Financial Services. PriceWaterhouseCoopers. Pobrane z: http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/projectblue/publications/assets/pwc-project-blue-2.0.pdf (15.06.2016).
  5. Terrizzano, A., Pesaresi, S., Del Naja, M. (2016). Banking 2016 - Accelerating Growth and Optimizing Costs in Distribution and Marketing. Accenture. Pobrane z: https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/ Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_3/Accenture-Banking-2016.pdf (15.03.2016).
  6. Stephens, B. (2014). Banking Industry Outlook Survey - Banking on the customer. KPMG. Pobrane z: http://www. kpmginfo.com/industryoutlooksurveys/2014/pdfs/KPMGBankingIndustrySurvey_072414.pdf (4.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu