BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
Capital Structure of the Public Companies from Malopolska and its Influence on their Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 83-91, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Spółki giełdowe, Kapitał, Struktura kapitału
Stock market companies, Capital, Capital structure
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Cel - Zbadanie preferencji małopolskich spółek giełdowych w zakresie kształtowania struktury kapitału. Weryfikacja, czy zależą one od wielkości firm i czy mają wpływ na rezultaty działalności. Metodologia badania - Analiza wskaźnikowa i statystyczna danych pochodzących z raportów małopolskich spółek giełdowych. Wynik - Stwierdzono, że małopolskie spółki giełdowe korzystają głównie z kapitału własnego. Ich struktura kapitału nie zależy od wielkości. Nie ma też wpływu na rezultaty działalności. Oryginalność/wartość - Rozpoznanie, na ile dokonania naukowe w zakresie kształtowaniu struktury kapitału mają odzwierciedlenie w małopolskich spółkach giełdowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Investigation how companies from Małopolska prefer to build their capital structure. Is their capital structure depend on their quantity? Have their structure influence on results? Design/methodology/approach - Financial ratios and statistical analysis. Findings - Companies prefer to use own capital. It doesn't depend on their quantity. It haven't influence on results. Originality/value - Verification how research achievement are used in economics performance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 74 (2), s. 73-82. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
  2. Jerzmanowskiej, M. (red.) (2004). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  3. Piasecki, M. (2015). Kształtowanie wyników finansowych a wielkość zaciągniętego kapitału obcego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 73, s. 219-228. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu