BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matwiejczuk Rafał (Uniwersytet Opolski)
Title
Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa
Dynamic Capabilities Concept as a Basis for Business Competences Development
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 355-364, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zdolności dynamiczne, Kompetencje, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Dynamic capabilities, Competences, Enterprise development, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, które obejmują: (1) zasoby, (2) zdolności oraz (3) kompetencje. Z kolei, wśród różnorodnych zdolności przedsiębiorstwa, szczególne znaczenie przypisuje się tzw. dynamicznym zdolnościom. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności w kształtowaniu i rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Firms are constantly looking for ways leading to the business competitive advantage creation. Among the factors affecting the business competitive advantage creation an important place is occupied by business success potentials, which include: (1) resources, (2) capabilities and (3) competences. In turn, among the different firm capabilities, the most important role is assigned to the so-called dynamic capabilities. The aim of the article is to present the possibilities of the dynamic capabilities concept exploitation in the process of business competences development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff I.H.: Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. McGraw-Hill, New York 1965.
 2. Bratnicki M.: Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. Zarządzanie, Wałbrzych 2008, s. 321-333.
 3. Day G.S.: The Capabilities of Market-Driven Organizations. "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 4, October 1994, p. 37-52.
 4. Day G.S., Wensley R.: Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority. "Journal of Marketing", Vol. 52, No. 2, April 1988, p. 1-20.
 5. Eisenhardt K.M., Martin J.A.: Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal", Vol. 21, No. 10/11, 2000, p. 1105-1121.
 6. Enders A.: Management Competence. Resource-Based Management and Plant Performance. Physica Verlag, Heidelberg 2004.
 7. Foss N.J.: Introduction. The Emerging Competence Perspective, [in:] Foss N.J., Knudsen Ch. (eds.): Towards a Competence Theory of the Firm. Routledge, London and New York 1996, p. 1-12.
 8. Knudsen Ch.: The Competence Perspective. A Historical View, [in:] Foss N.J., Knudsen Ch. (eds.): Towards a Competence Theory of the Firm. Routledge, London and New York 1996, p. 13-37.
 9. Matwiejczuk R.: Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 10. Matwiejczuk R.: Koncepcja Resource-Based View jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 83, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 437-446.
 11. Prockl G.: Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage, Wiesbaden 2007.
 12. Teece D.J., Pisano G., Shuen A.: Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 7, 1997, p. 509-533.
 13. Wang C.L., Ahmed P.K.: Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. "International Journal of Management Reviews", Vol. 9, No. 1, 2007, pp. 31-51.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu