BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Osiichuk Dmytro (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints
Kredyt kupiecki w polskich przedsiębiorstwach: wzrost i ograniczenia kapitałowe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 119-128, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Kredyt kupiecki, Należności, Rynki wschodzące
Trade credit, Receivables, Emerging markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie determinant kształtujących poziom kredytów kupieckich udzielanych przez polskie przedsiębiorstwa. Oprócz oczywistych motywów transakcyjnych, badanie objęło analizę wpływu na poziom kredytów kupieckich takich czynników jak poziom płynności, zadłużenia oraz dostęp do rynku kapitałowego. Uzyskane wyniki wskazują, że spółki aktywnie dostosowują poziom udzielanych kredytów kupieckich w celu uniknięcia problemów wynikających z nadmiernego kredytowania odbiorców. Ponadto badania wykazały, że firmy mocniej zadłużone i w większym stopniu ograniczone kapitałowo charakteryzują się mniejszą dynamika kredytów kupieckich od pozostałych podmiotów. W artykule przedstawiono także wyniki badań w zakresie wpływu kryzysu na dynamikę należności, z których wynika, że początek kryzysu datowany na rok 2008 wpłynął na poluzowanie polityk kredytowych polskich przedsiębiorstw, co przemawia za teorią ukierunkowania w zakresie udzielania kredytów kupieckich. Przedstawione wyniki stanowią wkład do toczącej się dyskusji na temat zarządzania kapitałem obrotowym na rynkach wschodzących.(abstrakt oryginalny)

The paper studies the determinants of trade credit in the Polish corporate sector. In addition to the readily understandable transaction motive, we investigate the influence of the company's liquidity, leverage and access to capital markets on its willingness to grant trade credit. Our findings suggest that firms actively adjust their trade receivables in order to avoid potential problems related to overtrading. We also find that more leveraged and more financially constrained companies are less likely to grant trade credit. Additionally, the paper studies the influence of the crisis settings on the dynamics of trade credit. We find that the outbreak of the crisis of 2008 caused companies to relax their trade credit policies which may speak in favour of the channelling theory of trade credit. The paper contributes to the on-going discussion on working capital management in the emerging economies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bastos, R., Pindado, J. (2013). Trade credit during a financial crisis: A panel data analysis. Journal of Business Research, 66 (5), 614-620.
 2. Brennan, M., Maksimowic, V., Zechner, J. (1988). Vendor financing. Journal of Finance, 43 (5), 1127-1141.
 3. Carvalho, C., Schiozer, R. (2015). Determinants of Supply and Demand for Trade Credit by Micro, Small and Medium-Sized Enterprises. Revista Contabilidade & Finanças, 26 (68). DOI: 10.1590/1808-057x201500940.
 4. Cegłowski, B., Wnuczak, P. (2010). Advanced techniques of planning of accounts receivable and accounts payable. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 323-336.
 5. Chant, E., Walker, D. (1988). Small business demand for trade credit. Applied Economics, 20, 861-876.
 6. Danielson, M., Scott, G. (2004). Bank loan availability and trade credit demand. The Financial Review, 39, 579-600.
 7. Devereux, M., Schiantarelli, F. (1990). Investment, financial factors, and cash flow: Evidence from UK panel data. In: R. Hubbard (ed.), Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment (pp. 279-306). Chicago: University of Chicago Press.
 8. Emery, G. (1984). A pure financial explanation for trade credit. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19 (3), 271-285.
 9. Fabbri, D., Klapper, L. (2008). Market Power and the Matching of Trade Credit Terms. The World Bank.
 10. Ferrando, A., Mulier, K. (2013). Do firms use the trade credit channel to manage growth? Journal of Banking & Finance, 37 (8), 3035-3046.
 11. Kling, G., Paul, S., Gonis, E. (2014). Cash holding, trade credit and access to short-term bank finance. International Review of Financial Analysis, 32, 123-131.
 12. Ng, C., Smith, J., Smith, R. (1999). Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade. The Journal of Finance, 54 (3), 1109-1129.
 13. Petersen, M., Rajan, R. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3), 661- 691.
 14. Schwartz, R. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9 (4), 643-657.
 15. Seifert, D., Seifert, R., Protopappa-Sieke, M. (2013). A review of trade credit literature: Opportunities for research in operations. European Journal of Operational Research, 231, 245-256.
 16. Smith, J. (1987). Trade credit and informational asymmetry. The Journal of Finance, 42 (4), 863-872.
 17. Summers, B., Wilson, M. (2002). An empirical investigation of trade credit demand. International Journal of the Economics of Business, 9 (2), 257-270.
 18. Wnuczak, P. (2014). Modified liquidity ratio as an alternative to traditional financial liquidity indicators. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (70), 192-211.
 19. Yazdanfar, D., Ohman, P. (2015). The impact of credit supply on sales growth: Swedish evidence. International Journal of Managerial Finance, 11 (3), 329-340.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu