BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wziątek Katarzyna (Dreamcoaching.pl)
Title
Sny jako narzędzie rozwojowe stosowane w metodzie "Dream Coaching"
Dreams as a Development Tool Applied in Dream Coaching Method
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 47-51, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Doskonalenie człowieka
Keyword
Coaching, Psychologia człowieka, Potrzeby człowieka
Coaching, Human psychology, Human needs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia nowe podejście do tematu jakim są sny oraz potencjału, jaki się z nimi wiąże. Sny, które w zbiorowej świadomości ludzkiej postrzegane są często jako zbiór mało znaczących obrazów, okazują się być realnym narzędziem wspierającym rozwój człowieka. Interpretowanie snów zapewnia dostęp do informacji zgromadzonych w podświadomości, które są wypadkową większości, jeśli nie wszystkiego, czego doświadczamy. Praktyka ze snami otwiera przed każdym wiele niewykorzystanych dotąd możliwości. (abstrakt oryginalny)

This article presents a new approach to the subject of dreams and the potential associated with it. Dreams, perceived in collective consciousness as a projection of insignificant images, appear to be a practical tool supporting human development. Interpretation of dreams provides access to subconscious informations which are cause of majority if not the whole of human experience. The practice of dream interpretation opens up to everyone many still undiscovered possibilities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Romanowska B., (2004) Kamertony i muzykoterapia w leczeniu dźwiękiem, Katowice: Wydawnictwo KOS.
 2. Fromm E., (1977) Zapomniany język, wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, Warszawa: Wydawnictwo PIW.
 3. Harwas-Napierała B., Trępała J., (2009) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 76.
 4. http://www.dobrysennik.pl/sennik/pies [28.08.2016].
 5. http://www.dreamcoaching.pl [03.08.2016].
 6. http://www.dreamcoaching.pl/autorefleksja/ [04.06.2016].
 7. http://www.dreamcoaching.pl/interpretacja-emocjonalna/ [04.06.2016].
 8. http://www.dreamcoaching.pl/jak-za-pomoca-snow-przepowiadac-przyszlosc/ [03.08.2016].
 9. http://www.dreamcoaching.pl/ustalanie-kreacji [04.08.2016].
 10. http://www.empoweringpoetry.com/2015/12/24/przeznaczenie/ [24.12.2015].
 11. http://www.inspiritacje.pl/2016/02/25/dlaczego-wstepne-interpretowanie-snow-jest-wazne [25.02.2016].
 12. http://www.inspiritacje.pl/2016/07/13/emocje-a-uczucia-roznice/ [13.07.2016].
 13. https://www.empoweringpoetry.com/2016/04/22/piesn-nad-piesniami/ [22.04.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu