BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudoł Paulina (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu)
Title
Pozyskiwanie i zarządzanie talentami - potencjał pracownika kapitałem firmy
Acquisition and Talent Management - the Employee's Potential as the Firm's Capital
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 58-63, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Doskonalenie człowieka
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie talentami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human capital, Talent management, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza temat realizacji procesu zarządzania talentami w firmie, od rekrutacji i rozwoju do efektywnego wykorzystania zdolności potencjału intelektualnego pracowników. Celem artykułu jest ukazanie istoty zaangażowania kadry menadżerskiej w dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb pracownika oraz znaczenie podejmowanych decyzji przez kadrę kierowniczą w aspekcie wykorzystania umiejętności i potencjału pracowników, dla rozwoju organizacji. Autorka w swoich rozważaniach porusza także zagadnienia dotyczące kultury organizacyjnej, jako czynnika efektywnego zarządzania talentami. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the implementation process of talent management in the company, from recruitment and development for efficient capacity utilization of the intellectual potential of employees. The aim of the article is to show the essence of the involvement of top management in adapting training to the individual needs of the worker and the importance of the decisions taken by the management in terms of use of the skills and potential of employees for the development of the organization. The author in his discussion also touches the issues of organizational culture as a factor of effective management talents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K., (2005) Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 2. Borowiecki R., Kwieciński M., (2003) Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, przetwarzanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 3. Dziuba D., (2000) Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Huk K., (2012) Identyfikowanie utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie [w:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl.
 5. Ingram T., (2011) Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji [w:] Ingram T. (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Ingram T., (2011) Rekrutacja i selekcja talentów [w:] Ingram T. (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Jamka B., (2011) Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna.
 8. Karwiński M., (2008) Retencja pracowników utalentowanych [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Oficyna.
 9. Konecki K.T., (2007) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Kwiecień K., (2005) Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
 11. Mikuła B., (2001) Elementy współczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 12. Mróz J., (2015) Zarządzanie talentami - modele i podejścia badawcze [w:] "Nauki o zarządzaniu", nr 2(23), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 13. Pocztowski A., Miś A., Istota talentu i zarządzania talentami [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Oficyna.
 14. Schermerhorn J.R., (2008) Zarządzanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Schulz D., (2000) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Stredwick J., (2005) Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 17. Wartecki A., (2008) Zarządzanie organizacjami sportowymi, Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 18. Wrycza S., (2010) Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu