BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów
The Criteria and Procedurefor Selecting the Form of Income Taxation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 153-161, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Podatek dochodowy, Forma opodatkowania, Dochody
Income tax, Form of taxation, Income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów wyboru formy opodatkowania dochodów oraz wskazanie procedury, która może być zastosowana dla ustalania najkorzystniejszej dla danego podatnika formy podatku dochodowego. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - Efektem opracowania jest wskazanie kryteriów wyboru oraz procedury analitycznej, jakie mogą być zastosowane w warunkach wyboru formy opodatkowania dochodów. Decyzja dotycząca podatku dochodowego powinna wynikać z określonych kryteriów odzwierciedlających cechy jakościowe oraz przewidywaną wysokość podatku. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu wyboru najkorzystniejszej formy podatku dochodowego, a także wskazano sposób prowadzenia analizy i rachunku opłacalności uwzględniający indywidualne preferencje i sytuację podatnika.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the criteria for selecting the form of taxation and an indication of the procedure, which can be used for determining the most advantageous for the taxpayer's income tax forms. Design/methodology/approach - The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings - The result of the study is to identify the selection criteria and analytical procedures that can be applied in conditions choose the form of taxation. The decision on the income tax should be due to specific criteria which reflect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value - This paper presents a comprehensive approach to the problem of selecting the most favorable income tax forms, and also indicated the conduct of analysis and account profitability taking into account individual preferences and the situation of the taxpayer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Kozłowska, J. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 4. Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136- 162). Warszawa: PWE.
 8. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Szlęzak-Matusewicz, J. (2013). Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu