BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej - aspekty teoretyczne
Measuring Debt Capacity - Theoretical aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 175-186, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Zarządzanie finansami, Struktura kapitału, Teoria finansów, Źródła finansowania, Zadłużenie
Financial management, Capital structure, Financial theory, Source of financing, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Optymalna struktura kapitałowa jest przedmiotem szeregu analiz. Wielu autorów debatuje nad tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno finansować swą działalność. Niemniej jednak wciąż nie ma tak wielu opracować dotyczących tego, jaką wartość zadłużenia dane przedsiębiorstwo jest w stanie posiadać oraz sposobów na określenie tej wielkości. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu wyznaczania pojemności zadłużeniowej. Artykuł ukazuje znaczenie określania maksymalnej wartości długu, jaką dane przedsiębiorstwo może zaciągnąć oraz wstęp do teorii pojemności zadłużeniowej. Celem pracy jest ukazanie czytelnikowi znaczenia opisanej teorii oraz metod szacowania maksymalnej pojemności zadłużeniowej.(abstrakt oryginalny)

Optimal capital structure is a subject of many papers. Many authors debate on the way a company should finance it's operations. Still there are not as many elaborations concerning how much can a company borrow and how the maximum amount of debt issued should be measured. The article is focused on the subject of debt capacity measurements. In this paper author shows the importance of calculating this amount in addition to capital structure analysis. Author presents three model used to compute maximum debt capacity of a given company as well as the theory of debt capacity. The goal of this paper is to introduce the reader with such an important subject as a theory of debt capacity and to show methods of calculating the maximum amount of debt that company can borrow.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dias Jr., A., Photios, G.I. (1995). Debt Capacity and Optimal Capital Structure for Privately-Financed Infrastructure Projects. ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 121 (4), 404-414.
 2. Donaldson, G. (1978). New Framework of Corporate Debt Policy. Harvard Business Review, 56, 149-164.
 3. Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Gordon, J.M. (1962). The Investment, Financing and Valuation of the Corporation. Homewood, IL.: Richard D. Irwin, Inc.
 5. Hamada, R.S. (1969). Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporation Finance. Journal of Finance, March, 13-31.
 6. Hong, H., Rappaport, A. (1978). Debt Capacity, Optimal Capital Structure, and Capital Budgeting Analysis. Financial Management, 7 (3), 7-11.
 7. Kim, H.E. (1978). A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity. The Journal of Finance, March, 45-46.
 8. Kubiak, J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 9. Leibowitz, M.L., Kogelman, S., Lindenberg, E.B. (1990). A Shortfall Approach To the Creditors Decision: How Much Levarage Can a Firm Support? Financial Analysts Journal, May-June, 43-52.
 10. Lewellen, G.W. (1971). A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Merger. Journal of Finance, May, 521- 537.
 11. Miller, M.H., Midigliani, F.F. (1961). Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal of Business, 34, 411-433.
 12. Modigliani, F.F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, June, 655-669.
 13. Myers, S., Poque, G.A. (1974). A Programming Approach to Corporate Financial Management. Journal of Finance, 29, 579-599.
 14. Robichek, A.A., Myers, S.C. (1966). Problems in the Theory of Optimal Capital Structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, June, 1-35.
 15. Solomon, E. (1963). The Theory of Financial Management. New York: Columbia University Press.
 16. Stiglitz, J.E. (1969). A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem. American Economic Review, December, 784-793.
 17. Stiglitz, J.E. (1974). On the Irrelevance of Corporate Financial Policy. American Economic Review, December, 851-866.
 18. Turnbull, M.S. (1979). Debt Capacity. The Journal of Finance, 34 (4), 931-940.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu