BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bischoff Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Multinational Enterprise Tax Avoidance Within the Context of Corporate Social Responsibility
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 187-198, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Unikanie opodatkowania, Obciążenia podatkowe, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Corporate income tax, Corporate Social Responsibility (CSR), Tax avoidance, Tax burdens, International enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W opracowaniu określono możliwość występowania erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków wśród 500 największych przedsiębiorstw działających na rynku polskim oraz zweryfikowano zbieżność w prowadzeniu działań w zakresie CSR z płaceniem podatku dochodowego CIT w Polsce. Metodologia badania - Badania obejmowały lata 2011-2014 oraz 2009-2015. W celu przeprowadzenia badań wykorzystano ranking przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, publikowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" oraz z zestawienie największych płatników CIT w Polsce w poszczególnych latach badawczych. Wynik - Intensywne działania w zakresie CSR nie są gwarantem nieprowadzenia działań związanych z erozją podstawy opodatkowania i przenoszeniem zysków do krajów trzecich, a odprowadzanie podatków nie jest rozpatrywane jako jeden z elementów polityki CSR. Oryginalność/wartość - Rozważenie zjawiska unikania opodatkowania w kontekście działań CSR wśród przedsiębiorstw działających na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The study examined the possibility of tax base erosion and profit shifting among the top 500 companies operating on the Polish market and verified convergence in conducting activities in the field of CSR and paying income tax in Poland. Research methodology - Research covered the years 2011-2014 and 2009-2015. For the purpose of this study the authors used rankings of socially responsible companies, published by "Dziennik Gazeta Prawna", and the lists of the largest CIT tax contributors in Poland for the period covered by the analysis. Result - In the researched group of entities, intensive activities in the field of CSR did not guarantee not carrying out activities related to tax base erosion and transfer of profits to third countries. Moreover paying taxes is not considered as one of the elements of CSR policy. Originality/value - Analysis of tax avoidance occurrence in the context of CSR activities among companies operating on the Polish market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (2013). OECD Publishing. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264202719-en.
 2. Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013). OECD Publishing. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264192744-en.
 3. A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action (2015). Bruksela: European Commission COM(2015) 302 final.
 4. Brandstetter, L. (2014). Do Corporate Tax Cuts Reduce International Profit Shifting? Berlin: Freie Universitat.
 5. Carroll, A.B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4 (4), 497-505.
 6. Cheng, S., Lin, Z. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Reporting Aggressiveness in a Transition Economy. Hong Kong: Department of Accountancy Lingnan University.
 7. Davis, A., Guenther, D., Krull, L., Williams, B. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? The Accounting Review, 91 (1), 47-68.
 8. Dover, R., Ferrett, B., Jones, E., Merler, S. (2015). Bringing Transparency, Coordination and Convergence to Corporate Tax Policies in the European Union. Bruksela: European Parliamentary Research Service, European Added Value Unit PE 558.776.
 9. Egger, P., Eggert, W., Winner-Saving, H. (2007). Taxes Through Foreign Plant Ownership. Munich: Cesifo Working Paper no. 1887. Cesifo public conference.
 10. Gribnau, H. (2015). Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone. Tilburg: Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series No. 09/2015.
 11. McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 26 (1), 117-127.
 12. Narotzki, D. (2016). Corporate Social Responsibility and Taxation: The Next Step of the Evolution. Huston Business and Tax Law Journal, 16 (167).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu