BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wałęsa Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015
Exchange Rate EUR/PLN on Quotations Based on the National Bank of Poland in the Years 2005-2015
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 83-93, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kurs walutowy, Euro, Złoty polski
Exchange rates, Euro, Polish Zloty
Note
streszcz., summ.
Abstract
(Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza średnioważonego kursu waluty euro w porównaniu ze złotym na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015, a ponadto wyszczególnienie informacji na temat kursu walutowego, jego kształtowania oraz znaczenia, jakie ma w gospodarce, w społeczeństwie. Celem jest podjęcie dyskusji na temat teorii, wyników badań, czynników kształtujących kurs walutowy czy też zmienności kursów. Co więcej, autorka pragnie przedstawić czytelnikowi walutę euro oraz zasady, na jakich jest przyjmowana w krajach należących do Unii Europejskiej. Cel ukierunkowany jest również na przejrzyste pokazanie kształtowania się kursu walutowego EUR/PLN w latach 2005-2015, tak aby odbiorca mógł mieć klarownie wyjaśnione na wykresach oraz w tabelach wzrosty i spadki. Autorka przedstawia i wyjaśnia znaczenie pojęcia kursu walutowego, które jest kluczowe w niniejszej publikacji, nawiązuje do wyjaśnienia funkcji waluty Unii Europejskiej oraz interpretuje zmiany zachodzące w gospodarce świata.abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present the weighted average exchange rate of the euro compared to the Polish zloty based on quotations of the Polish National Bank in the years 2005-2015. In addition, the aim is to broaden the messages on the exchange rate, its development and the importance of the economy and society. The purpose is also to discuss the theory, the results of analysis and factors affecting the weighted average exchange rate. Furthermore, the author wants to provide a reader with euro currency and the principles on which it is accepted in countries belonging to the European Union. Moreover, the target is aimed at a transparent presentation of the exchange rate EUR/PLN in the years 2005-2015, so the increases and decreases in the graphs and tables can be clearly explained to a recipient. The author presents and explains the meaning of the exchange rate, which is crucial in this publication, refers to the explanation of the function of the currency of the European Union and interprets the changes in the world economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A statistical portrait of the European Union, 1996. Statistical Office of the European Communities, Brussels, Luxemburg.
 2. Bagus P., 2011, Tragedia euro, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 3. Begg D., Fischer S., Donrnbusch R., 2003, Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 4. Bożyk P., Misala J., Puławski M., 2002, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 5. Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., 2000, Unia Europejska, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 6. Dębski W., 2014. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 7. Konopielko Ł., Czaja J., Habryka C., Borowska M., Wojtaszek H., Nejman Ż., 2015, Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sophia, Katowice.
 8. Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania, 2013, Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/cie/home.html.
 9. Nowak-Far A., 2001, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an Economic and Monetary Union, 1990. European Economy, październik, nr 44.
 11. Oręziak L., 1991, Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Monografie i Opracowania, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Progress towards convergence. Report prepared in accordance with article 7 of the EMI Statute, 1995, European Monetary Institute, Frankfurt am Main, listopad.
 13. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2012, NBP, Warszawa.
 14. Spoćko A., 2015, Mit pieniądza, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 15. Szwęch A., 2015, Jak ustalić prawidłowy kurs walutowy dla rozliczeń VAT, Wydawnictwo Infor PL.
 16. http://euro.bankier.pl/edu/multiarticle.html?article_id=1797963 22.08.2016.
 17. http://mfiles.pl/pl/index.php/System_kurs w_walutowych 22.08.2016
 18. http://brutanek.com/nbp-kursy-walut-zasady-podstawa-prawna.html#kursy-walut-funkcje 22.08.2016.
 19. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/euro/banknoty.html 22.08.2016.
 20. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/euro/monety.html 22.08.2016.
 21. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html 22.08.2016.
 22. http://www.ekonomicznie.pl/sciagi/pliki/20080513171636.doc 22.08.2016.
 23. http://www.sgk.gofin.pl/11,2487,132045,ustalanie-wlasciwego-kursu-waluty-i-roznic-kursowych.html 22.08.2016.
 24. http://www.wielkakasa.com/edukacja/makroekonomia-/teoria/czynniki-wplywajace-na-kurs-walutowy z dnia 22.08.2016.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu