BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górczyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies
Kredyt kupiecki w strukturze finansowej przedsiębiorstwa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 267-278, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Struktura finansowania przedsiębiorstw, Kredyt kupiecki, Źródła finansowania
Structure of corporate financing, Trade credit, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem tego artykułu jest analiza zmian w strukturach finansowych przedsiębiorstw z różnych sektorów w latach 2010 do 2014. Metodyka - W badaniu dane publikowane przez GUS zostały używane. Wyniki - Udział kredytu kupieckiego w finansach firm zmienia się powoli i jest duża częścią budżetów przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to analyse the changes in the financial structures of companies in different sectors in the years 2010-2014. Methodology - In the research the data published by GUS (Polish Central Statistical Office) were used. Findings - The share of the trade credit in the finances of companies is changing slowly and is a big part of a firm's budgets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 21 (3).
 2. Atanasova, C. (2008). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49.
 3. Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 94 (3).
 4. Chenga, N.S., Pikeb, R. (2003). The trade credit decision of UK firms. Managerial and Decision Economics, 24 (6/7).
 5. Cuñat, V. (2007). Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers. The Review of Financial Studies, 20 (2).
 6. Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. The Quarterly Journal of Economics, 96 (2).
 7. Fisman, R., Love, I. (2003). Trade-credit, financial intermediary development, and industry growth. Journal of Finance, 58 (1).
 8. Górczyński, S. (2014). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. In: D. Nowak (ed.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw (pp. 147-155). Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 9. Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupieki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149-165). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 10. Kubiak, J. (2000). Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw Handlowych. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (pp. 193-202). Materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 r. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 11. Łuczka, T. (2000). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makrootoczenia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 12. Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44, 6-11.
 13. Nowak, D., Górczyński, S. (2017). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 14. Peterson, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu