BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halicki Marcin (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
Ochrona przed bankructwem w procesach przejęć
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 339-349, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Fuzje i przejęcia, Bankructwo, Ryzyko, Akcje, Zysk na akcję
Mergers and acquisitions, Bankruptcy, Risk, Shares, Earnings per Share (EPS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem publikacji jest prezentacja schematu, który opracowano dla analiz transakcji przejęć pod kątem ochrony przed bankructwem. Wykazano także, że schemat ten możne być wykorzystywany w ramach obliczania liczby akcji, których nabycie nie będzie narażać w teorii na bankructwo. Metodologia badania - Dla opracowania proponowanego schematu posłużono się materiałem literaturowym oraz narzędziami bazującymi na inżynierii finansowej, natomiast obliczenia przeprowadzono na danych hipotetycznych. Wynik - Przeprowadzone kalkulacje wykazały, że proponowany schemat może zostać zastosowany dla oceny transakcji przejmowania spółek, jednakże należy uwzględniać szereg istotnych założeń, które znacząco mogą wpływać na ostateczną ocenę. Oryginalność/wartość - Opracowanie można uznać za element uzupełniający obecną wiedzę na temat połączeń i przejęć. Można uznać je także jako przyczynek do odrębnych badań ilościowych oraz głos w dyskusji, potrzebnej dla rozwoju obszaru tematyki pracy.(abstrakt oryginalny)

Cel - celem publikacji jest prezentacja schematu, który opracowano dla analiz transakcji przejęć pod kątem ochrony przed bankructwem. Wykazano także, że schemat ten możne być wykorzystywany w ramach obliczania liczby akcji, których nabycie nie będzie narażać w teorii na bankructwo. Metodologia badania - Dla opracowania proponowanego schematu posłużono się materiałem literaturowym oraz narzędziami bazującymi na inżynierii finansowej, natomiast obliczenia przeprowadzono na danych hipotetycznych. Wynik - Przeprowadzone kalkulacje wykazały, że proponowany schemat może zostać zastosowany dla oceny transakcji przejmowania spółek, jednakże należy uwzględniać szereg istotnych założeń, które znacząco mogą wpływać na ostateczną ocenę. Oryginalność/wartość - Opracowanie można uznać za element uzupełniający obecną wiedzę na temat połączeń i przejęć. Można uznać je także jako przyczynek do odrębnych badań ilościowych oraz głos w dyskusji, potrzebnej dla rozwoju obszaru tematyki pracy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahuja, G., Katila, R. (2001). Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms, A longitudinal study. Strategic Management Journal, 22, 197-220.
  2. Damodaran, A. (2007). Finanse koroporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
  3. Dickerson, A., Gibson, H., Tsakalotos, E. (1997). The impact of acquisitions on company performance: Evidence from a large panel of UK firms. Oxford Economic Papers: New Series, 49, 344-361.
  4. Foster, D.P., Hart S. (2009). An operational measure of riskiness. Journal of Political Economy, 117 (5), 785-814.
  5. Frąckowiak, W. (ed.). (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
  6. Halicki, M. (2016). The Foster-Hart measure as a tool for determining the set of risky portfolios that do not expose the investor to the bankruptcy. Research papers of Wrocław University of Economics, 450, 205-216.
  7. IAS, IFRS. KNF: http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/ ias_ifrs.html.
  8. Perepeczo, A. (2009). Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  9. Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. The Journal of Business, 59 (2), 197-216.
  10. Surendranath, R.J., Ngo, T.N., Wang, D. (2016). Credit ratings and the premiums paid in mergers and acquisitions. Journal of Empirical Finance, 39, 93-104.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu