BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ludwiczak Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Title
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
Dimensions & Parameters of Negotiation Situation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 419-429, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Negocjacje, Negocjacje gospodarcze
Negotiations, Economic negotiations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Sprecyzowanie wymiarów i parametrów sytuacji negocjacyjnej w firmie. Metodologia badania - Przegląd, wybór, studiowanie oraz analiza krytyczna i porównawcza literatury (rezultatów badań) z zakresu negocjacji i dziedzin wspomagających, tj. zarządzania firmą, teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, analizy strategicznej, metodologii badań itp. Wynik - Opracowanie pogłębionej, autorskiej koncepcji analizy sytuacji negocjacyjnej, wzbogaconej o zestaw jej skonkretyzowanych wymiarów i parametrów. Oryginalność/wartość - W aspekcie teoretycznym: stworzenie podstaw do uściślenia parametrów negocjacji i ich kwantyfikacji w kolejnym etapie badań. W aspekcie praktycznym: dostarczenie narzędzia przydatnego do analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To precise dimensions and parameters of negotiation situation in a company. Design/methodology/approach - Review, selection, studying as well as critical and comparative analysis of the literature (research findings) on negotiations and supportive areas, i.e. business management, decision making theory, organizational behaviour, strategic analysis, research methodology etc. Findings - Elaboration of deepened, author's concept of negotiation situation analysis, enriched by the set of concretized dimensions and parameters. Originality/value - In terms of theory: creation of basics to specify negotiations parameters and their quantification within the subsequent stage of research. In terms of practice: providing a useful tool to analyse practical negotiation cases within a company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Crump, L., Glendon, A.I. (2003). Towards a Paradigm of Multiparty Negotiation. International Negotiation, 8 (2).
 2. Dąbrowski, P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog.
 3. Kozina, A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 5. Morrison, W.F. (1985). The Prenegotiation Planning Book. New York: John Wiley & Sons.
 6. Negocjacje. Harvard Business Essentials (2003). Konstancin-Jeziorna: MT Biznes Ltd.
 7. Peterson, R.M., Lucas, G.H. (2001). Expanding The Antecedent Component of The Traditional Business Negotiation Model: Pre-Negotiation Literature Review and Planning-Preparation Propositions. Journal of Marketing, Fall.
 8. Rządca, R. (2003). Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE.
 9. Rządca, R.A., Wujec, P. (1998). Negocjacje. Warszawa: PWE.
 10. Thompson, L.L. (2001). The Mind and Heart of The Negotiator. New Jersey: Prentice Hall.
 11. Walker, M.A., Harris, G.L. (1995). Negotiations. Six Steps To Success. New Jersey: Prentice Hall.
 12. Zartman, W.I., Berman, M. (1982). The Practical Negotiator. New Haven: Yale University Press.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu