BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
Faktyczne i potencjalne dywidendy - teoria i praktyka
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 455-465, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Przepływy pieniężne, Polityka dywidend, Wycena
Cash flows, Dividend policy, Valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja dywidend potencjalnych (PD) oraz jej zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw stanowi źródło polemik w środowisku teoretyków wyceny. Przeciwnicy włączenia PD do wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy wskazują na brak konsystencji logicznej takiego rozwiązania oraz wady teoretyczne tego podejścia, podczas gdy jego zwolennicy dowodzą, że pominięcie PD prowadzi do niedoszacowania wyników wyceny. W mojej opinii, mimo że wykorzystanie PD może budzić wątpliwości przy przyjęciu rygorystycznych założeń teorii Modiglianiego-Millera, odstępstwa od założeń teorii MM, obserwowane w praktyce, powodują konieczność uwzględnienia PD w wycenie. Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowej analizy ujęcia PD oraz dywidendy faktycznej (AD) w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw. Moim zdaniem, każde z podejść może być używane wyłącznie w specyficznych okolicznościach opisanych w artykule. Ponadto w artykule zostały zaprezentowane praktyczne wskazówki odnoście użycia koncepcji faktycznych i potencjalnych dywidend w wycenie.(abstrakt oryginalny)

The concept of potential dividends (PD) and its application in valuation models have been subject to an active debate. The opponents of the inclusion of PD into free cash flow to equity point out the logical inconsistencies and theoretical flaws of the concept, while advocates argue that ignoring the PD in value estimation may cause the results to be biased. I argue that while under rigorous assumptions of the Modigliani-Miller theory the PD concept may appear to be disputable, it represents an important part of the valuation model as soon as those assumptions are relaxed to allow for deviations commonly observed in practice. The aim of the paper is to present guidance to the application of PD and actual dividends (AD) concepts in valuation models. I maintain that each of the two methodologies can be used only in the specifically predefined contexts, which are described in the paper. Ultimately, the paper attempts to make practical recommendations regarding the application of the PD and AD concepts in valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, M., Wurgler, J. (2004a). Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives. Journal of Financial Economics, 73, 271-288.
 2. Benartzi, S., Michaely, R., Thaler, R.H. (1997). Do changes in dividends signal the future or the past? Journal of Finance, 52 (July), 1007-1034.
 3. Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. New York, NY: McGraw-Hill.
 4. Black, F. (1976). The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5-8.
 5. Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation. New York: John Wiley.
 6. Damodaran, A. (2006). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Available at: http:// www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/valuesurvey.pdf (November). Originally published in Foundations and Trends in Finance, 1 (8), 693-784, 2005.
 7. DeAngelo, H., DeAngelo, L. (2006). The Irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem. Journal of Financial Economics, 79, 293-315.
 8. Fernández, P. (2002). Valuation Methods and Shareholder Value Creation. San Diego, CA: Academic Press.
 9. Grullon, G., Michaely, R., Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? The Journal of Business, 75 (3), July 2002. Available at: http://ssrn.com/abstract=313843.
 10. Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 11. Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. Am Econ Rev, 76, 323-326.
 12. Michaud, R., Davis, P. (1981). Valuation Model Bias and the Scale Structure of Dividend Discount Returns. Journal of Finance, 37, 563-573.
 13. Mielcarz, P. (2014). A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 - the concept of the most advantageous market discount (MAMD). BEH - Business and Economic Horizons, 10 (1), 79-85.
 14. Mielcarz, P., Paszczyk, P. (2010). Increasing shareholders value through NPV-negative projects. Contemporary Economics, 4 (3), 119-130.
 15. Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF fair value valuation, excessive assets and hidden inefficiencies. Contemporary Economics, 44 (4), 44-57.
 16. Miller, M., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 17. Redding, L. (1997). Firm Size and Dividend Payouts. Journal of Financial Intermediation, 6, 224-248.
 18. Thaler, R., Shefrin, H. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 89 (2), 392-406.
 19. Vélez-Pareja, I., Magni, C. (2009). Potential dividends and actual cash flows in equity valuation. A critical analysis. Estudios Gerenciales, 25 (113), 123-150.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu