BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Napieraj Aneta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rusek Dominik (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
The Optimization of Risk Production on Selected Examples
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 507-517, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Optymalizacja, Zarządzanie produkcją, Odchudzone zarządzanie
Risk management, Optimalization, Production management, Lean management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób wybrane narzędzia i techniki Lean Management mogą służyć optymalizacji ryzyka produkcyjnego. Próby takiej analizy dokonano w oparciu o dane procesu produkcyjnego, realizowanego w jednym z przedsiębiorstw. Po zebraniu niezbędnych danych empirycznych, dokonano szeregu analiz i przedstawiono propozycje, których wynikiem jest optymalizacja czasu trwania procesu.(abstrakt oryginalny)

This article shows how some of the tools and techniques of Lean Management can be used to optimize the production risk. The analysis is based on the data production process, implemented in one of the companies. After collecting the necessary empirical data, some analyzes was proposed. The result should be the optimization time process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gil, Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
  2. Huber, Z. (2016). Metoda 5 x why. Pobrane z: http://www.huber.pl/articles/art-3.pdf (18.11.2016).
  3. Rumel-Syska, Z. (1990). Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne. Warszawa: PWN.
  4. Szczęśniak, B., Zasadzień, M., Wapienik, Ł. (2016). Zastosowanie analizy Pareto oraz Diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych. Pobrane z: http://www.woiz.polsl.pl/ znwoiz/z63a/ARTYKU 9.pdf (18.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu