BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Khutorna Myroslava (Czerkasy Scientific and Educational Institute, Banking Department Banking University)
Title
Transformation of the Banking Sector of Ukraine : Reasons and Consequences
Procesy transformacyjne w sektorze bankowym Ukrainy : przyczyny i skutki
Source
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 1, s. 33-48, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Koncentracja, Efektywność, Rentowność
Banking sector, Concentration, Effectiveness, Profitability
Note
JEL Classification: G21, D43
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony badaniu przesłanek i skutków procesów transformacyjnych w sektorze bankowym Ukrainy, ich wpływu na poziom jego wydajności, stabilności i znaczenie dla gospodarki realnej. Uzasadniono, że w chwili obecnej sektor bankowy Ukrainy istotnie osłabił swoje znaczenie w zakresie stymulacji ekonomicznego rozwoju kraju. Stwierdzono, że działania regulatora w sprawie oczyszczenia sektoru bankowego od złych, niesumiennych banków, z jednej strony zwiększyło jego wrażliwość do działania instrumentów pieniężnych, a więc zrobiło jego stan łatwiejszym w zarządzaniu i bardziej prognozowanym. Z innej strony, masowa likwidacja banków spowodowała szybki wzrost poziomu jego skoncentrowania, co przede wszystkim odzwierciedliło się na ponownym podziale depozytów gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

This paper is devoted to the consideration of the preconditions and results of the banking sector of Ukraine transforming, its influence on the sector's productivity, stability and significance for the real economy. It's grounded that banking sector of Ukraine has seriously weakened its potential for the economic development stimulation. On the one hand, due to the banking sector clearance from the bad and unscrupulous banks the system has become much more sensitive to the monetary instruments and its state is going to be more predictable and better controlled. But on the other hand, massive banks' liquidations have caused the worsening of the confidence in financial system and radical increasing of the market concentration the highest degree of which is observed in the householders' deposit market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berger Allen N., Demirgüç-Kunt A., Levine R., Haubrich Joseph G., 2003, Bank concentration and competition: An evolution in the making, http://siteresources.worldbank.org/DEC/ Resources/84797-1114437274304/jmcb_intro_final.pdf.
  2. Hay D. A., 1991, Industrial economics and organization: Theory and evidence, 2 edition, Oxford University Press, Oxford.
  3. Hirschman A. O., 1964, The paternity of an index, "The American Economic Review", vol. 54(5).
  4. Laeven L., Ratnovski L., Tong H., 2014, Bank size and systemic risk, IMF Stuff Discussion Note, SDN/14/04.
  5. Kapoor S., 2009, A simpler, smaller, safer, more diverse and more stable banking system is what we need!, http://re-define.org/blog/wed-06202012-0925/how-design-good-banking-system.
  6. The complex program of the financial sector of Ukraine development until 2020, 2015, National Bank of Ukraine, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297.
  7. Tirole J., 1988, The theory of industrial organization, MIT Press, Cambridge, MA.
  8. Unkovs'ka T. E., Demchuk N. I., 2013, Is it possible the economic miracle in Ukraine?, "Economica Ukrainy", no. 625(12).
  9. Soto H. U., 2008, Money, bank credit, and economic cycles, Sotsium, Chelyabinsk.
Cited by
Show
ISSN
2353-5601
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu