BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach : studia przypadków
Modernization and Development Investments in Polish Ports : Case Studies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 609-619, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Inwestycje, Infrastruktura techniczna portów, Porty morskie
Investment, Ports technical infrastructure, Seaports
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań wybranych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych pod kątem ich przydatności do działania polskich portów morskich na rynku globalnym1. Badanie przeprowadzono metodą analizy przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że administracja państwa, zarządy portów i właściciele terminali działający w polskich portach zrealizowali inwestycje, które przyczyniły się w ewidentny sposób do podniesienia zakresu i jakości usług na globalnym rynku transportu morskiego. Wzmocniło to również pozycję polskich portów na rynku regionu Morza Bałtyckiego. Jest to oryginalny wynik badań prowadzonych na bieżąco w ramach Polskiego Klastra Morskiego w celu pozycjonowania polskich portów na rynku międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

The study present the results of the research that focused on analyzing selected modernization investments in Polish ports and how they contribute to their competitiveness on the global market. Case study method was used. It was proved that the government, ports' authorities and the owners of container terminals operating in Polish ports realized investments that increased range and quality of the services on the global market of maritime transport. The position of the Polish ports in Baltic Sea Region became more significant as well. The research was carried out by Polish Maritime Cluster and aims to position Polish port on international market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clarksons Research (2016). Scaling The Heights And Plumbing The Depths. 8 January.
 2. DCT Gdańsk. Pobrane z: http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/specyfikacja (20.12.2016).
 3. Grzybowski, M. (2013). Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies. W: A. Weintrit, T. Neumann (red.), STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters (s. 243-247). London: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 4. Grzybowski, M. (2014). Transport morski. W: I. Fechner, G. Szyszki (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2013 (s. 70- 81). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
 5. Grzybowski, M. (2015). Transport and Transshipment of Oil in the Baltic Sea with Reference to the Global Market. Logistyka, 2, 42-44.
 6. Grzybowski, M. (2016). DCT Gdańsk, Największy terminal kontenerowy na Bałtyku otwarty. Polska Gazeta Transportowa, 44, 2 listopada.
 7. Grzybowski, M. (2016). Rynek LNG. Rośnie liczba statków i terminali. Polska Gazeta Transportowa, 46, 16 listopada.
 8. Grzybowski, M. (2016). Transport morski. W: Logistyka w Polsce. Raport 2015 (s. 67-79). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.
 9. Gulftainer to invest $275 million to co-develop and operate Russian terminal. Pobrane z: http://www.porttechnology. org/news/gulftainer_to_invest_275_million_to_co_develop_and_operate_russian_terminal (22.02.2013).
 10. Imponujące stanowisko promowe w Świnoujściu otwarte. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/imponujce- stanowisko-promowe-w-winoujciu-otwarte/ (22.12.2016).
 11. Jajuga, K. , Jajuga, T. (1996). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Nowak, E., Pielichaty, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestowania. Warszawa: PWE.
 13. OOO BaltTehProm to put new transport industrial warehouse into operation in the Kaliningrad region in November 2012. Pobrane z: http://en.kaliningrad-rda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ooobalttehprom- to-put-new-transport-industrial-warehouse-into-operation-in-the-kaliningrad-region-innovember- 2012&catid=9:kaliningrad-news&Itemid=4 (16.01.2016).
 14. Pierwsza "spotowa" dostawa LNG w Świnoujściu. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ wiadomosc/artykul/201457 (27.06.2016).
 15. Port Szczecin-Świnoujście. Strategia. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i-rozw%C3%B3j / (20.12.2016).
 16. Port Szczecin-Świnoujście. Terminal kontenerowy. Pobrane z: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i- -rozw%C3%B3j/rozw%C3%B3j/inwestycje-uko%C5%84czone/terminal-kontenerowy (20.12.2016).
 17. Putin otworzył ropociąg. Polska zostanie bez ropy? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/75/921/ Artykul/572705,Putin-otworzyl-ropociag-Polska-zostanie-bez-ropy (23.03.2013).
 18. RDIF, a consortium of foreign investors and Gazprombank to invest in SIBUR's marine terminal in Ust-Luga. Pobrane z: http://sibur.com/press_center/projects/19551 (20.05.2014).
 19. Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Terminal LNG w Świnoujściu otwarty na import z USA. Pobrane z: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ wiadomosc/artykul/201461/ (12.10.2016).
 21. UNCTAD Report (2016). Maritime Transport. Genova.
 22. Wang Mingjie (China Daily Europe). Poland should position itself for One Belt, One Road project, official says. Pobrane z: http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitee/2016-06/21/content_25780353.htm (20.12.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu