BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce
Influence of Regulation Changes on Biocomponents Market in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 659-669, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Paliwa płynne
Renewable energy sources, Biofuels, Liquid fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje kwestie rynku biopaliw, a zwłaszcza jego wymiaru regulacyjnego. Wskazano zmiany, które będą miały wpływ na przyszłe zachowanie podmiotów gospodarczych w branży. Celem głównym jest przeprowadzenie analizy korelacji istotnych zmiennych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z biopaliwami. Ponadto dokonano analizy porównawczej kształtowania spreadu cen surowców na giełdzie i cen surowców funkcjonujących na polskim rynku. Wskazano aktualne tendencje i dalsze możliwości rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article is focusing on biofuel market and especially its regulation processes. Main body of the article indicate binding changes that could be entered in Poland in near future that could have an impact on biofuel companies. The aim of research is correlation analysis of important indicators which determines corporate's behavior in that kind of industry. Besides also prepared comparative analysis of trends concerns quotes of raw materials on stock market and real prices of it in Poland. What is more also point out current situation of biofuel industry and opportunities for development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahmad, A., Buang, A., Bhat, A.H. (2016). Renewable and Sustainable bioenergy production from microalgal co- -cultivation with palm oil mill effluent (POME). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65.
  2. http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Szykuje-sie-rozwoj-biopaliw-wyzszej-generacji-1790.html (24.11.2016).
  3. Lewandowski, W.M. (2007). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa.
  4. Manzone, M., Paravidino, E., Bonifacino, G., Balsari, P. (2016). Biomass availability and quality produced by vineyard management during a period of 15 years. Renewable Energy, 99.
  5. Mazanov, S.V., Gabitova, A.R., Usmanov, R.A., Gumerov, F.M., Labidi, S., Amar, M.B., Passarello, J.-P., Kanaev, A., Volle, F., Neindre, B.L. (2016). Continuous production of biodiesel from rapeseed oil by ultrasonicassist transesterification in supercritical ethanol. The Journal of Supercritical Fluids, 118.
  6. Mohan, M.R., Jala, R.C.R., Kaki, S.S., Prasad, R.B.N., Rao, B.V.S.K. (2016). "Swietenia mahagoni" seed oil: A new source for biodiesel production. Industrial Crops and Products, 90.
  7. Renewable Energy Directive. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września, zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
  8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. nr 169, poz. 1199.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu