BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łodzki), Pluskota Anna (Uniwersytet Łodzki)
Title
Wpływ korupcji na inwestycje
The Impact of Corruption on Investment
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 671-679, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Korupcja, Inwestycje, Optymalizacja
Corruption, Investment, Optimalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wpływ korupcji na inwestycje jest niepodważalnie uznany w literaturze. Nadal trwają dyskusje naukowe na temat kierunku wpływu korupcji na inwestycje. Autorzy na podstawie analizy literatury wskazują na możliwość istnienia optymalnej wartości korupcji. Metodologia badania - Optymalny poziom korupcji może być wyznaczony jedynie przy użyciu funkcji posiadających maksymalną wartość. Wykorzystano w tym celu funkcję paraboli i funkcję logarytmiczną. Przy użyciu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych weryfikowano postawioną hipotezę. Wynik - Współczynniki w modelach ekonometrycznych przyjęły pożądane wartości, dzięki którym możliwe było obliczenie wartości korupcji maksymalizujących inwestycje. Oryginalność/wartość - Niewątpliwie wartością dodaną pracy jest wskazanie na możliwość występowania optymalnego poziomu korupcji, zaproponowanie oryginalnego rozwiązania problemu z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej właściwości funkcji oraz empiryczne, pozytywne zweryfikowanie postawionej hipotezy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The impact of corruption on investment is undeniably recognized in the literature. Discussions are continuing research on the impact of corruption on investment. The authors of the analysis of the literature suggests the possibility of corruption optimum value. Design/methodology/approach - Optimal level of corruption can be determined using only the functions that have the maximum value. They used for this purpose the function of a parabola and a logarithmic function. Using statistical tools and econometric verified hypothesis. Findings - Coefficients in econometric models adopted desired values, which it was possible to calculate the value of corruption maximize investments. Originality/value - Value added work is an indication of the possibility of an optimal level of corruption, proposing an original solution to the problem of the use of knowledge on the properties and functions of the empirical, positive verification of the hypothesis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abotsi, A., Iyavarakul, T. (2015). Tolerable Level of Corruption for Foreign Direct Investment in Africa. Contemporary Economics, 9 (3), 249-270.
 2. Asiedu, E., Freeman, J. (2009). The Effect of Corruption on Investment Growth: Evidence from Firms in Latin America, Sub-Saharan Africa, and Transition Countries. Review of Development Economics, 13 (2), 200-214.
 3. Baranowski, P. (2008). Optymalna stopa inflacji - porównanie szacunków opartych na różnych klasach zależności funkcyjnej inflacja-wzrost. Mathematical Economics, 12 (12), 41-51.
 4. Dirdi, M. (2013). Corruption and Economic Growth: The Transmission Channels. Journal of Business Studies Quarterly, 4, 121-152.
 5. Dzhumashev, R. (2014). Corruption and growth: The role of governance, public spending and economic development. Economic Modelling, 37, 202-215.
 6. Economakis, G., Rizopoulos, Y., Sergakis, D. (2010). Patterns of Corruption. Jurnal of Economics and Business, 8 (2), 11-31.
 7. Gruszewska, E. (2006). Instytucje nieformalne a tworzenie kapitału w Polsce. W: D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Szczecin.
 8. Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
 9. Lambsdorff, J. (2007). The Institutional Economics of Corruption and Reform. Theory, Evidence and Policy. Cambridge University Press.
 10. Leff, N.H. (1964). Economic Development through Bureaucratic Corruption. American Behavioral Scientist, 8 (3), 8-14.
 11. Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics, 110, 681-712.
 12. Pope, J. (1999). Rzetelność życia publicznego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 13. Shleifer, A., Robert, V. (1993). Corruption. Quarterly Journal of Economics, 108, 599-617.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu